Home

Stadsbyggnadskontorets arkiv Göteborg

På stadsbyggnadskontorets arkiv har vi en del äldre kartor. Längre ner på sidan hittar du ett urval från våra kartsamlingar som vi valt att tillgängliggöra för forskare och allmänheten. Kartorna är indelade efter område, sorterade efter årtal och går utmärkt att zooma i Stadsbyggnadskontoret. Hos oss kan du söka bygglov och i vårt arkiv kan du hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor. Du kan även beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg I vårt digitala arkiv har vi ritningar över byggnader inom Göteborg. Ritningarna har inkommit som underlag i bygglovsärenden och kallas därför samlat för bygglovhandlingar. Söker du handlingar i ett pågående bygglov eller bygglov avslutat under 2018 eller senare är du istället välkommen att vända dig till stadsbyggnadskontorets kundservice Göteborgs stadsbyggnadsarkiv har utsett till Årets arkiv av DIK. Detta tack vare arkivets banbrytande inställning till digitalisering och användarvänlighet. Bland annat är de ensamma om att tillhandahålla kartor och ritningar gratis - något de själva kalla ett win-win upplägg

Historiska kartor - Göteborgs Sta

Göteborgs Stads kontaktcenter. Telefonnummer: 031-365 00 00. Stadsbyggnadskontorets kundservice. Vår drop in på kundservice är inte öppen just nu utan vi svarar på dina frågor via mejl och telefon. Telefon: 031-368 19 60 Måndag-onsdag 10-12.30 Torsdag-fredag 10-11.30 . Mejl: kundservice@sbk.goteborg.se . Telefonnummer inom stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontoret har nämligen digitaliserat flera hundra gamla kartor och dokument över Göteborg, och nu ligger materialet på nätet, för gratis beskådan för både forskare och allmänhet. Det finns drygt 43.000 kartor i Stadsbyggnadskontorets digra arkiv, och nu har alltså närmare 300 av de historiskt mest intressanta kartorna börjat läggas ut. byggnadsnÄmndens arkiv (1875) Alternativa namn: Fram till 1/1 2014 är byggnadsnämndens andra förvaltningar Stadsingenjörskontoret () och Lantmäteriförvaltningen egna arkivbildare, medan stadsbyggnadskontorets handlingar förtecknats under byggnadsnämnden Lindholmen 1694, Stadsbyggnadskontorets arkiv. Exakt när borgen avvecklades är oklart men förmodligen har det ett samband med byggandet av den nya borgen Älvsborg. Tyvärr är det inte känt exakt när Älvsborg började uppföras, därmed tvingas man till att gissa på tiden kring mitten av 1300-talet

SGU:s jordartskarta inom Göteborgs kommun (MapInfo) Stadsbyggnadskontorets egenupprättade detaljerade jordartskarta (MapInfo) Stadsbyggnadskontorets geotekniska arkiv Stadsbyggnadskontorets GeoArkiv (GeoSuite-databas Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att minska smittspridningen. Stadens verksamheter påverkas på olika sätt, så ta reda på vad som gäller innan du besöker oss. Göteborgs Stads information med anledning av covid-19 Hamnstyrelsens arkiv, Trafi kkontorets arkiv, Göteborgs stads-museums arkiv, Stadsbyggnadskontorets arkiv samt genom litteraturstudier. Särskilt intressant av det materialet som stud-erats har varit Hamnstyrelsens korrespondens och ritningsma-terial, äldre kartor över Göteborg, ritningar i trafi kkontorets arkiv, fotografi er från.

Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken samt för att möjliggöra tillgänglighet över Internet. Den digitala filen har OCR skannats , vilket gör att kalender

Stadsbyggnadskontorets arkiv, Göteborg (Hämtad 2018-03-09) Litteratur Axelsson, Gunilla, Arkitekten Ingrid Wallberg: 1890-1965 , Chalmers tekniska högsk., Göteborg, 199 Självservicedatorerna är tillgängliga helgfri måndag - fredag 8- 16.30. Läs mer under arkiv och ritningar. 403 17 Göteborg. Stadsbyggnadskontorets kundservice - Göteborgs Sta . Stadsbyggnadskontoret. Hos oss kan du söka bygglov och i vårt arkiv kan du hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor Om du saknar karta kan du kontakta stadsbyggnadskontorets arkiv: Köpmansgatan 20, kartor@sbk.goteborg.se. När vi behandlar din ansökan begär vi att få information om tunnlar med mera från stadsbyggnadskontoret, Göteborg Energi, kretslopp och vatten och TeliaSonera (Telias tunnlar). Figur 1. Exempelritning Ledningar inom fastighete D II h - - Finns i stadsbyggnadskontorets arkiv, som serie D3c D II i 1 - - D 2 n D II i 2 - - D 2 o D II j - - Finns i stadsbyggnadskontorets arkiv, som serie D3g AI och medborgarforskning öppnar upp arkiven Är du nyfiken på Göteborgs dolda historia under s... Tidigare nyheter. Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakt Tel.

Stadsbyggnadskontoret - Göteborgs Sta

Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning Stadsbyggnadskontorets uppdrag är att skapa en översiktsplan för hela Göteborg och att göra detaljplaner som beskriver hur och var vi får bygga nya hus och anläggningar Du kan ta del av de ritningar som stadsbyggnadskontoret har på byggnader och fastigheter i Stockholms stad. Du kan också ta del av andra handlingar som hör till olika ärenden samt obligatoriska. Översiktlig stabilitetsutredning inom Göteborgs stad Delområde H086 5(11) Digital primärkarta med 1 m ekvidistans (MapInfo- samt AutoCad-format) SGU:s jordartskarta inom Göteborgs kommun (MapInfo) Stadsbyggnadskontorets egenupprättade detaljerade jordartskarta (MapInfo) Stadsbyggnadskontorets geotekniska arkiv Sjöbergens koloniområde är ett koloniområde i Sandarna i västra Göteborg ovanför Röda sten.Koloniområdet är beläget i naturområdet Sjöbergen nära Älvsborgsbrons södra fäste och Kungssten samt i trafikmotet vid uppfarten till Älvsborgsbron. Odlingslotterna tillkom 1976, men redan på 1930-talet ägnade man sig åt smådjurshållning i området

Nu har Göteborgs stad gett sig in i bokbranschen. Trafikkontorets bok om Götaälvbrons historia kostar skattebetalarna 1,4 miljoner. Och för varje såld bok till handeln har göteborgarna subventionerat priset med 1250 kronor. - Vem har sagt att det ska gå ihop?, säger författaren Lage Rosengren - som själv kom med bokidén och vars tjänster ensamt kostat skattebetalarna över en. Stadsbyggnadskontorets Öppna Geodata Hur får du använda våra data? Vi erbjuder våra öppna geodata på licensformen CC0. Lite kort innebär det att du får använda, Har du frågor är du välkommen att kontakta Göteborgs stads kontaktcenter 031-365 00 00 eller via e-post: goteborg@goteborg.se Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Göteborgs Gustavi eller Domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv. Förvaras: Landsarkivet i Göteborg Beställ handskrifter och arkiv. Kontakta oss om du önskar beställa fram arkivmaterial från KvinnSam och Handskriftssamlingen. I mån av resurser tar vi emot tidsbokade besök i specialläsesalen på Humanistiska biblioteket Göteborgs Mantalskontors arkiv: Inledning (äldre form) År 1761 inrättades en mantalskomissarietjänst, vars innehavare till en början ensam ombesörjde skattskrivningen. På grund av de ständigt ökade göromålen blev dock så småningom en vidlyftigare organisation nödvändig

Beställ bygglovhandlingar - Göteborgs Sta

 1. istrativa och tekniska anvisningar för dig som är konsult eller entreprenör och arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän platsmark, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, i Göteborgs Stad
 2. istrativa och tekniska anvisningar för dig som är konsult eller entreprenör och arbetar med planering, projektering, byggande och drift- och underhåll av allmän platsmark, på uppdrag av trafikkontoret och park- och naturförvaltningen, i Göteborgs Stad
 3. Stadsbyggnadskontorets arkiv På arkivet kan du beställa ritningsunderlag till bygglov eller söka information gällande avslutade bygglov, rivna hus, kartor, lantmäteriförrättningar och detaljplaner
 4. • Skrivelse från poliskammaren i Göteborg om ett inbrott som Thurgren begått där i augusti 1894. • Skrivelse från stadsfiskalen i Malmö om ett inbrott i juli 1891. • Brev från svenskamerikanen J. Magny i Brooklyn, New York. • Brevet från Augusta. • Sammanfattande polisrapport om fallet. Hur hamnade kärleksbrevet i arkivet
 5. KvinnSams arkiv och databaser. KvinnSam förtecknar litteratur inom kvinno-, KvinnSam, nationellt bibliotek för genusvetenskap, är en universitetsgemensam forskningsinfrastruktur vid Göteborgs universitet. På KvinnSams webbplats finns information om verksamhet och tjänster

Öppet arkiv. Streama svenska program från tv:s början fram till 2000-talet. Gör en nostalgisk resa genom tv-historien bland barnprogram, kriminalserier, humorprogram och dokumentärer. Titlar i Öppet arkivs utbud speglar sin tids språkbruk, värderingar och historiska sammanhang. Upptäck; Program A- Sök i arkiven Vissa av våra arkiv finns i dag digitalt tillgängliga via internet. Här har vi samlat några av de

Stadsbyggnadskontorets arkiv är Årets arkiv » Vårt Götebor

Göteborgs fattighusförsamling. Personregister. Födda 1763-1860, vigda 1763-1836, döda 1763-1861 Här kan du söka i arkivet » Kontakta arkivetsjofart@kultur.goteborg.se om du har frågor om Sjöfartsmuseet Akvariets samlingar. På grund av museets om- och tillbyggnad har vi dock extra lång handläggningstid och delar av samlingarna kan periodvis vara otillgängliga Arkiv och läsesalar Du är välkommen att besöka oss om du vill ta del av handlingar i något arkiv som Riksarkivet förvarar. Nedan finns en lista över var i landet du kan hitta oss och där står också kortfattat beskrivet vad som finns på olika ställen Visa historik för Göteborgs Mariebergs församlingsarkiv Mariebergs församling - även kallad Majornas församling och Majförsamlingen, var annexförsamling till Örgryte församling. Församlingen tillkom genom kgl. brev 1786 11/5, varigenom vissa invånare i Örgryte tillätes att uti ett i Majorna beläget enskilt hus hålla gudstjänst, tills deras kyrka blev färdig Arkiv: Göteborgs Amiralitetsvarvsförsamlings kyrkoarkiv (SE/GLA/13179 ) Serie. Volym. Tid. Anmärkning (Visa hela texten) Bild. Husförhörslängder. SE/GLA/13179/A I/1. 1789 - 1791. Serie: Husförhörslängder Volym: SE/GLA/13179/A I/1 Tid: 1789 - 1791 Anmärkning

ARKIVET Göteborg Järntorget 4 413 04 Göteborg Tel: 070-853 09 14. ÖPPETTIDER (gäller alla 3 butiker) Måndag - Fredag 11-18 Inlämningen är öppen 11-17.45 Lördag 11-17 (ingen inlämning) Söndag 12-16 (ingen inlämning) Sista torsdagen varje månad har vi öppet fram till kl 20:00, då tar vi även emot kläder Här kan du hitta nästan vad som helst om alla de konserter Göteborgs Symfoniker spelat genom åren, både i Konserthuset och på turné. Du kan söka på namn på dirigenter, solister och andra artister som spelat tillsammans med oss. Eller på kompositörer eller verk som vi spelat. Och filtrera på specifika säsonger. Gästande orkestrar oc Begränsat öppethållande. Riksarkivet läsesalar är öppna med begränsningar. Läs mer om vilka dagar och tider som är aktuella. Från och med den 3 maj ökar Riksarkivets öppethållande i läsesalarna

Inom Vallgraven - Utveckling av Inom Vallgraven 12 - PlanGöteborgs stad vill se fler appar – lägger ut baskarta på

Sök bygglovhandlingar - Göteborgs Sta

Sveriges Radio P4 Göteborg ger dig lokala nyheter - i radion och på webben Fastighetsnämnden ansvarar för Göteborgs Stads mark- och bostadspolitiska uppgifter. Fastighetskontoret är fastighetsnämndens förvaltning och har cirka 250 anställda

Finns i hela Sverige - störst i Stockholm, Göteborg och Malmö; 9 av 10 når sina studiemål, oavsett årskurs . Erbjudande: 10% rabatt på läxhjälp för nya familjer. Kontakta Allakando och uppge din rabattkod för att ta del av detta erbjudande. Du tar del av rabattkoden genom att mejla marknad@bonliva.se Finsam Vuxna vänder sig till dig som har offentlig försörjning, eller inte har någon egen försörjning, och behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera. Du är redo att börja förändra din situation och vill testa din arbetsförmåga på en individuellt anpassad nivå Arkiv GBG Teknikträning. Här finns de övningar som använts på GBG Teknikträning samlade. Kartägarna och Göteborgs OF tror på öppenhet under ansvar. Om man vill använda en träning i efterhand finns ett formulär framtaget där man fyller i namn,.

Göteborg; Arkiv; 2021; April; Nattarbeten i tre tunnlar; Nattarbeten i tre tunnlar. Foto: Trafikverket. Publicerad: 16 april 2021 10:34. Tunnlar · Dags för tunneltvätt! Håll koll på veckans nattliga tunnelavstängningar i Göteborg. Under vecka 16, 19-22 april, är det dags. Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse när du navigerar på webbplatsen. Av dessa lagras de cookies som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är väsentliga för att de grundläggande funktionerna på webbplatsen ska fungera

0790-98 36 28 / anette.hellqvist@funktionsstod.goteborg.se Carita Henricsson, Sydväst 0700-20 78 51 / carita.henricsson@vgregion.se. Cecilia Olsson, Hisingen 0704-18 69 30 / cecilia.olsson@ioff.goteborg.se. Therese Stenberg, Nordost Telefon 0722-01 18 71 /therese.stenberg@vgregion.se Camilla Hagbert, Nordos sommartrafik · Här är datumen att lägga på minnet: 22 maj, 29 maj och 12 juni. Då sker stora förändringar i kollektivtrafiken i centrala Göteborg. I sommar får många resenärer i kollektivtrafiken räkna med förändrad resväg - därför är det viktigt att alltid söka sin resa i appen Västtrafik To Go Arkiven finns förtecknade i Alvin där man också kan söka på brevskrivare (författare) och adressater (mottagare). Alvin utvecklas och drivs av Uppsala universitetsbibliotek i samarbete med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner är också medlemmar i Alvin Göteborgs tingsrätt. Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten, till följd av den rådande pandemin. Tillsvidare har tingsrättens målavdelningar (avdelning 1-6), registreringsenhet och arkiv telefontid mellan kl. 8.00-11.00 och 13.00-15.00 Dagvatten och VA-ledningar, 2014:1, Teknisk Handbok Göteborgs Stad Trafikkontore

Stadsbyggnadskontorets arkiv kan bli - Vårt Götebor

Finsam-team vänder sig till dig som på grund av ohälsa och/eller långvarig offentlig försörjning har behov av stöd från flera myndigheter och vården. Du har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och önskar ett samordnat individuellt stöd i din planering för att du ska närma dig arbete eller studier Göteborgs Stad Trafikkontoret Tel: 031-368 00 00 Epost: th@trafikkontoret.goteborg.se. Cykel · Hallå där, Maria Ackerot - enhetschef på trafikkontoret. Med 32 miljoner i stöd från Trafikverket ska Göteborgs Stad utveckla sex olika pendelcykelstråk, hur har urvalet gjorts? - Ett av kraven när vi sökte bidraget, stadsmiljöavtalet för cykelåtgärder, var att det skulle vara cykelåtgärder som ska vara klara under 2022. Cykelsatsningarna ska gynna det hållbara resa E20 · Helgen 21-24 maj leds trafiken på E20 förbi Vårgårda om. Det ger en längre resväg för trafiken mot Alingsås/Göteborg. Det pågående arbetet med att bygga ut E20 förbi Vårgårda till en mötesfriväg gör att vägen tillfälligt behöver stängas av för arbete

Digitala bygglovshandlingar och kartor - Vårt Götebor

 1. Ur vårt arkiv. På Göteborgs Konsthall har över 850 utställningar presenterats sedan 1923 - och långt många fler programpunkter. Här kan du läsa om ett antal av dem
 2. Stadsteaterns uppsättning av Dekalogen får premiär under Göteborg Film Festival 2021. Dekalogen får sin urpremiär den 5 februari på Gothenburg Film Studios under filmfestivalens sista helg och kommer vara en del av den 44:e Göteborg Film Festival
 3. I arkivet i Göteborg Här finner du namnen på de forskare och organisationer som har donerat material eller som har efterlämnade samlingar i arkivet i Göteborg. I alfabetisk ordning

Stadsbyggnadskontoret Göteborg arkiv stadsbyggnadskontore

 1. och de enskilda arkiven i Landsarkivet i Göteborg. I boken Ett västsvenskt kulturarv - de enskilda arkiven i Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg presenteras nu för första gången Landsarkivets stora bestånd av enskilda arkiv i sin helhet - över 2 200 olika arkiv från företag, privatpersoner, föreningar, släkter, gårdar med mera
 2. Göteborgs poliskammare, utvandrade personer 1869-1950 Överläkare J A Nordströms samling (avskrifter och sammanställningar m.m. rörande främst Orust och Tjörn) Sotenäs Personhistoriska förenings rekonstruktioner för Askum, Bärfendal, Tossene (kallas sockenlängder och ingår i respektive kyrkoarkiv)
 3. Arkivet i Göteborg: Avdelningen för arkiv och forskning i Göteborg. Arkivet i Uppsala: Avdelningen för arkiv och forskning i Uppsala. Läs mer: Tillfälliga förändringar med anledning av covid-19. Vi har arkiv och referensbibliotek som har öppet för besökare
 4. Välj ett arkiv för att se en lista över dokumenten på webbplatsen. Förteckningsordningen följer den som finns över Göteborgs UB:s arkiv. Göteborgs stadsmuseum: Arkivet Göteborgs universitetsbibliotek: Svenska ostindiska kompaniets arkiv Göteborgs universitetsbibliotek: Skeppspredikanten C.C. Ströms pappe

Stadsbyggnadskontorets verksamheter - Göteborgs Sta

Rud - Verksamheter vid Traneredsvägen - Plan- och

Kontakt och öppettider till - Göteborgs Sta

Göteborg växer som aldrig förr och det märks både ovan och under mark. En av de största satsningarna har dock inte satt spaden i jorden än utan befinner sig fortfarande i planeringsstadiet. Det är den nya citybuss- och spårvägsförbindelsen mellan Brunnsbo och Linnéplatsen där Forsen ansvarar för rollen som programledare Arkiv Arkiv Observera att den gamla odelade Masthuggs församling i arkiven återfinns under Oskar Fredrik, medan Masthuggs församling i arkiven endast omfattar den 1908 bildade församlingen med detta namn.(Se Göteborgs församlingar.): Nationella Arkivdatabasen (NAD) Landsarkivet i Göteborg På Filmarkivet.se har du möjlighet att se och streama unikt rörligt bildmaterial ur arkiven som nu tillgängliggörs på nytt; främst kort-, dokumentär-, journal- film

Bellevue - Områdesbestämmelser - Plan- och byggprojektAgnesberg - dubbelspårig järnväg mellan Agnesberg och

Historiska Göteborgskartor nu tillgängliga på internet

 1. Göteborg och regionen. för att skapa ett 400-årsjubileum med fokus på framtiden krävs en projektplan som har ett helhetsperspektiv på Göteborg och med Göteborgsregionens invånares bästa i fokus. Göteborg & co har fått i uppdrag att leda och samordna arbete
 2. 200 kr - Hyllor & förvaring - Göteborgs stad - 1 st. arkiv skåp 200kr, 3 st.500kr
 3. Göteborgs Konsthall visar utställningar med samtidskonst. Du hittar oss på Götaplatsen i centrala Göteborg. Fri entré
 4. Här kan du beställa dom, beslut eller annan allmän handling. Enklast gör du din beställning genom att fylla i formuläret nedan
 5. Göteborgs stadsmuseum är ett kommunalt museum över staden Göteborg och dess historia. Det är beläget i Ostindiska huset som upptar ett helt kvarter vid Norra Hamngatan i Göteborg.Göteborgs stadsmuseum är en del av Göteborgs kommuns kulturförvaltning, som tillhör Göteborgs kulturnämnd.Man räknar invigningen av Göteborgs museum 1861 som starten på den publika museiverksamheten i.
 6. Tel : +46 8-518 166 01; Organisationsnummer: 556925-4591 Stockholm : Kemistvägen 6, 183 79, Täby; Göteborg: Mölndalsvägen 30B, 421 63 (1tr upp
 7. Göteborgs-Posten rapporterar nyheter från Göteborg, Sverige & världen på gp.se. Riktig journalistik gör skillnad
Kärra - Ändring av detaljplan för bostad vid LillaBrottkärr - Närcentrum vid Brottkärrsmotet - Plan- och

Byggnadsnämndens Arkiv - Na

Tips: Glutenfria påskmuffins 4 april, 2021, Göteborg Här kommer ett enkelt baktips från ung medlem Livia Doandes Nilsson, 10 år. 10-15 stycken normalstora muffins 2 dl mjölmix ljus 2 msk mjölk 125 gram rumsvarmt smör 2 tsk vaniljsocker 1,5 tsk bakpulver 2 ägg 1,5 dl socker Blanda ihop alla dessa godsaker och lägg i muffinsformar - in i ugnen på 170 grader [ Om du har en fråga, vill beställa allmän handling eller skicka in handlingar till domstolen kan du använda dig av de olika ingångarna nedan Kammarrätten i Göteborg är den näst största av Sveriges fyra kammarrätter. Domstolen har cirka 120 anställda, varav ungefär 85 är jurister, och avgör ca 6 000 mål årligen. Vid kammarrätten finns tre dömande avdelningar och en administrativ avdelning Arkiv GBG Teknikträning Kartägarna och Göteborgs OF tror på öppenhet under ansvar. Om man vill använda en träning i efterhand finns ett formulär framtaget där man fyller i namn, kontaktuppgifter, vilken träning det gäller och hur många exemplar som skrivits ut

Lindholmens slott - Göteborgs histori

Mantalslängderna för Kristianstad före 1793 gav mig inte mer information, så jag blev tvungen att tänka kreativt och jag letade upp Dumlings bouppteckning från 1820-talet. I den framgick det att han hade en bror tillika murarmästare i Göteborg. Det fick mig att botanisera i Göteborgs församlingars arkiv och framför allt register Johanneskören deltar i Jul i city I över 50 år har Domkyrkan i Göteborg bjudit in till Jul i city. Ett tillfälle då vem som helst kan komma för att både lyssna till och sjunga julens sånger och psalmer tillsammans med körer från Göteborg med omnejd Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter. Tidskrift för hemmet, tidskrift 1859-1885, Framåt, tidskrift 1886-1889, utgiven av Göteborgs Kvinnoförening 1886, av Göteborgs Kvinnliga Diskussionsförening 1887-88 och av redaktören Alma Åkermark 1889 Friskis Göteborg. Träna fritt med festivalarmband Läs mer Kurs för dig som vill träna ute 10 juni 18:30 - 27 juni 19:30. Friskis Kvillebäcken. PT Small Group Läs mer Utmaningen 29 april - 26 maj . Friskis&Svettis. Den här veckan arrangeras ingen GBG Teknikträning, men om du är sugen på orienteringsträning och har missat någon av vinterns/vårens träningar är det läge att hämta en från arkivet. GBG Teknikträning arkiv - Göteborgs Orienteringsförbun

Scoutmuseet i Göteborg. Mob: Lennart Johansson: 070-714 23 31 E-post: info@scoutmuseet.se Utbyvägen 151, 415 07 Göteborg Org.nr: 802470-3319 Kontakta oss. Denna webbplats använder cookies. Vad är cookies 413 27 Göteborg. 031-365 75 42 info@finsam.se. Hem. Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.. Göteborgs poesifestival 2013. 2013 års poesifestival sätter fokus på samtida kvinnlig iransk poesi. Med utgångspunkt i ett översättningsprojekt där sex svenska poeter översatt sex iranska kollegor rör sig festivalen kring frågor som: när man översätter från ett språk man inte behärskar, vad är det då man översätter Allmänheten uppmanas att undvika alla icke nödvändiga besök på tingsrätten, till följd av den rådande pandemin. Tillsvidare har tingsrättens målavdelningar (avdelning 1-6), registreringsenhet och arkiv telefontid mellan kl. 8.00-11.00 och 13.00-15.00. Tingsrättens växel har fortsatt ordinarie öppettid kl. 8.00-16.30. Eftersom våra svarstider kan vara längre än vanligt uppmanar. Göteborg har bidragit med 183 miljoner till välgörenhet. Tack alla som har en Postkodlott i Göteborg, tillsammans har ni bidragit med 183 miljoner kronor. Din lott har till exempel bidragit till att Erikshjälpen i Göteborg kunnat driva ett integrationsprojekt för att i samverkan med lokala föreningar och fotbollsklubbar

Kyrkbyn - Nya bostäder vid Putsegården - Plan- och

Göteborg • Restauranger i Göteborg • Weekendresor Weekendresa till Göteborg - med fokus på nyheter 2021 En weekendresa till Göteborg - perfekt om man vill byta miljö men ändå komma til När Båtmässan i Göteborg avslutades igår kväll kunde Svenska Mässan konstatera att suget efter båt och båtliv är fortsatt stort. Besökarmässigt ökade mässan med 3 procent jämfört med i fjol. Och bland utställarna var tongångarna positiva efter mycket bra försäljning av båtar och marina tillbehör

Veckans artikel: Lindholmens slot

Arkivet är ett modernt secondhand koncept med damkläder, skor, väskor och accessoarer från varumärken som exempelvis Rodebjer, Stylein, Malene Birger, Acne och & Other stories. Vi har två butiker i Stockholm, en i Vasastan och en på Östermalm. I augusti 2020 öppnade vi vår tredje butik på Järntorget i Göteborg Arkiv. Här i arkivet har vi samlat allt material på ett och samma ställe. Inläggen är gjorda i olika kategorier och sorteras även efter år. Margda Waern, professor i suicidologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, besökte oss på IFS i Göteborg och berättade om självmord vid psykos Allsvenska nykomlingen Degerfors satte rejäl press på IFK Göteborg på bortaplan. Och trots ordentlig press från Blåvitt i slutet lyckades Degerfors stå emot och vinna sin första allsvenska. Arkiv 1964 ; Gamla hemsidan . Under denna arkivflik kan ni ta del av hela SPVM och SSF´s historia. SPVM bildades 2004, men historien går betydligt längre bak i tiden än så. Redan 1960 samlades Sportvagnsklubbarna i Göteborg och Västerås, Sportvagns- och MG-klubben i Stockholm, Porscheklubben och MG-klubben i Malmö. Nordic Film Market Arkiv. Kolla in programmet för alla tidigare upplagor av Nordic Film Marke

skbl.se - Ingrid Wallber

Göteborg som anlades på initiativ av Gustav II Adolf och som fick sina stadsprivilegier 1621 är idag Sveriges näst största stad med nästan en halv miljon invånare (se faktaruta) och därmed Nordens femte största stad Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026 har tidigare under året varit ute på remiss och nu har... läs mer. Funktionsrättspolitiskt arbete i augusti. aug 28, 2020. Följande är frågor som Funktionsrätt Göteborg bevakar just nu

 • Sign up For audius.
 • Grootste crowdfunding platform.
 • Bitcoin internal rate of return.
 • Duschmössa apotea.
 • Gloot india.
 • Gal Haber.
 • Bästa fondförsäkring Fora.
 • KuCoin founders.
 • Storliens Högfjällshotell.
 • CryptoTrader tax Reviews.
 • ICBE vergunning.
 • How to buy DeFiChain.
 • Cryptohopper review.
 • Secrid miniwallet vs Slimwallet.
 • Capm khan academy.
 • Lunchmenyer.
 • Central Bank of The Bahamas Quarterly Statistical Digest.
 • Razer headset draadloos.
 • GMAT test.
 • 1 oz Gold bar PAMP Suisse Lady Fortuna classic assay.
 • Elimport Sverige 2019.
 • Ondskefullhet synonym.
 • Binance BETH.
 • Poker strategy articles.
 • Profile counter glitch me.
 • Skatt på spelvinst.
 • Insider aktier.
 • Wachttijd sociale huurwoning Amsterdam 2020.
 • EuroParcs Nederland.
 • Analoog tv signaal omzetten naar digitaal Ziggo.
 • ETF richtiger Zeitpunkt.
 • DAB Musterdepot.
 • Hacka mobil via wifi.
 • Cashback Leetchi.
 • Tors torn problem.
 • JP Morgan Chainlink.
 • Passionflix movies watch online Free.
 • Vad är basbeloppsregeln.
 • Donita Brighter Prep.
 • Crypto Miner eBay.
 • E trade charles schwab merger.