Home

Filosofie kandidatexamen företagsekonomi Uppsala

Kandidatprogram i företagsekonomi 2021/2022 - Uppsala

Diplomering - Företagsekonomiska institutionen - Uppsala

Vid Uppsala universitets ekonomiska institutioner finns det möjlighet att läsa en rad olika masterprogram av olika karaktär och med olika inriktningar. Nedan listas samtliga dessa program med studieort Uppsala. Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp. Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och. Frågor och svar A. Om ämnen och examen inom samhällsvetarprogrammet. 1. Vad är samhällsvetarprogrammet? Samhällsvetarprogrammet är ett treårigt utbildningsprogram, som leder till en filosofie kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1-90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen Kandidatprogram i företagsekonomi leder till en generell examen som man även kan läsa till genom fristående kurser: Filosofie eller Ekonomie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Termin 1, 3 och 6 innehåller obligatoriska kurser för examen. Kurserna Mikro och Makro krävs för Ekonomie kandidatexamen Hej! Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet

Filosofie kandidat, fil.kand., FK, är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet Utbildning: Filosofie kandidatexamen, Uppsala universitet: företagsekonomi, matematik och datavetenskap. Inriktning redovisning och finansanalys Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arlandabanan Infrastructure AB, EUROFIMA (European Company for the Financing of Railroad Rolling Stock) samt ordförande i OECD Working Party ion State Ownership and Privatisation Practices Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen. Företagsekonomi. Nationalekonomi. Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital. 2016 Uppsala universitet, Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi 2015-2016 Notarietjänstgöring, Gävle tingsrätt 2015 Uppsala universitet, Juristexame Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och.

Huvud- och biområden - Uppsala universite

För att ansöka om en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi 180 hp krävs att du har läst följande:. 90 hp i företagsekonomi från samtliga fördjupningsnivåer, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp; 90 hp i valfria kurser, varav 30 hp måste vara kurser i andra ämnen än företagsekonomi Grundutbildning vid Sociologiska institutionen. Inom grundutbildningen ges kurser i Sociologi, Socialpsykologi, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP). Examen på grundnivå är filosofie kandidat (Fil. Kand). Studier i Sociologi och i Socialpsykologi inleds från och med höstterminen 2013 med den gemensamma. Uppsala universitet har studentutbyten med fler än 400 andra universitet runt om i världen. Läs mer om vilka studentutbyten som finns vid Uppsala universitet. Företagsekonomiska institutionen har avtal med över 40 universitet i ett 20-tal länder runt om i världen. Vi erbjuder utbytesplatser både i Europa, Asien och Nordamerika Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde . Filosofie kandidatexamen i retorik och kommunikativt ledarskap. Kommentera. Av Beatrice - 13 juni 2017 13:0 Behörighet till grundnivå Särskilda behörighetskrav för yrkeslärare Ändrade föreskrifter för antagning till yrkeslärarutbildningen (fr o m 1 augusti 201

Mittuniversitetets examensbeskrivningar - miun

Masterprogram - Uppsalaekonomern

Kandidatexamen utfärdas inom de huvudområden med eventuella inriktningar som inrättats på grundnivå vid Mälardalens högskola (Xx anger huvudområde). - Ekonomie kandidatexamen Degree of Bachelor of Science in Business and Economics - Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Xx Degree of Bachelor of Artsin X Ekonomie kandidat är en titeln för den som avlagt en kandidatexamen i ekonomi, vilken är en akademisk examen på grundnivå.Denna utbildning innefattar både företagsekonomi och nationalekonomi.Den engelska benämningen på examen är Degree of Bachelor of Science in Business Administration and Economics. [1] [2]Sverige. En ekonomie kandidatexamen avläggs efter tre års heltidstudier (180. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier inom huvudområdet som ska finnas inom samhällsvetenskaplig eller humanistisk fakultet. Resterande 90 hp är valfria

Hur ansöker man om en examen? Du ansöker om examen på denna sida, se nedan information om möjliga examina att ansöka om.. Tillgodoräknanden Tillgodoräknande av kurser i examen. För mer information om vad som gäller vid tillgodoräknande samt för länk till ansökan se: Tillgodoräknande Tillgodoräknande av utlandsstudier i exame För filosofie kandidatexamen, huvudområde företagsekonomi krävs, utöver obligatoriska kurser enligt kurskravslista, minst 30 högskolepoäng i andra ämnen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista Juristexamen & filosofie kandidatexamen i företagsekonomi från våren 2021 Aktivitet Nordic Law Firm Hannes Snellman counsel to Copperstone Resources AB (publ) on its directed issue and private placement of 128,255,140 new shares t Ekonomie doktor, företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm. Filosofie kandidatexamen, företagsekonomi, Stockholms universitet. Högskoleexamen, matematikerlinjen, Uppsala universitet och Stockholms universitet. BAKGRUND: Cirka 30 års erfarenhet av IT-branschen inom ledning,.

Ekonomie kandidatexamen uppnås efter avslutade kurser om sammanlagt 180 företagsekonomi, handelsrätt, nationalekonomi eller statistik. Kurser som är obligatoriska i en ekonomie kandidat examen Övriga examina vid Uppsala universitet. Läs om övriga examina vid Uppsala universitet. Senast uppdaterad: 2021-04-19. Skriv ut. Kontakt Vid Uppsala universitet måste kandidatexamen förutom huvudområde även omfatta ett biområde om lägst 30 högskolepoäng. En kandidatexamen får, förutom kurser på grundnivå, bestå av kurser på avancerad nivå omfattande högst 60 högskolepoäng

Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Företagsekonomi 2020 - 2023 Påbörjad Filosofie Kandidatexamen med huvudområde inom Företagsekonomi och biområde inom Handelsrätt Uppsala universitet har campus i Uppsala och Visby. Några kurser har undervisning på andra orter i Sverige och utlandet. Välj ort där du vill studera. Med Flexibel menas att kursen inte har några obligatoriska fysiska träffar utan kan följas helt via internet Ekonomie kandidatexamen 180hp; huvudområde 90hp. övriga kurser 90hp. Kandidatprogram i huvudområdet om totalt 180 hp. eller Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen. Visa alla frågor. 23 feb 2017. Fråga: Hejsan! <br><br>Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi kandidatexamen Företagsekonomi - Ekonomie kandidatexamen rev 210324 (37 Kb) Företagsekonomi - Ekonomie kandidatexamen (35 Kb) Företagsekonomi - Filosofie kandidatexamen rev 210324 (37 Kb) Företagsekonomi - Filosofie kandidatexamen (36 Kb) Avancerad nivå. Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen rev 210324 (38 Kb

Detta är alltså krav för Ekonomie kandidatexamen, läser du endast 90 hp blir det en Filosofie kandidatexamen inriktning ekonomi. Jag tror du bara har 30hp valfritt i ekonomie kand, resten är förutbestämt som 90hp inom huvudområdet (fek eller nek), 30hp i det andra området (fek eller nek), 15hp juridik, 15hp statistik En kandidatexamen motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier, alltså tre år, och omfattar därmed 180 högskolepoäng. Fram till 2007 var det dock 120 högskolepoäng som gällde för en kandidatexamen, men det har alltså ändrats och numera är en kandidatexamen 180 högskolepoäng Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika nivåer inom högre I Finland var magister från 1828 fram till Bologna-reformen en titel på promoverade filosofie kandidater, [förtydliga] en utbildning vid Uppsala universitet mellan 1966 och 1977. Tidigare var det en utbildning motsvarande receptarieexamen.

En kandidatexamen kan även ges en förtitel, till exempel: Humanoria, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap ges förtiteln filosofie eftersom ämnena tillhör den filosofiska fakulteten. Man säger populärt att man tar en fil. kand. i exempelvis matematik För filosofie kandidatexamen i företagsekonomi ska studenten ha godkänt resultat på valfria kurser om 90 högskolepoäng. För studiegång kandidatprogram i ekonomi och IT med examensinriktning mot ekonomi och IT: Kurser i data- och systemvetenskap, GN, 60 högskolepoäng, enligt förteckning frå Kandidatexamen - Företagsekonomi. California State University Long Beach. Är du intresserad av en karriär inom finans, Företagsekonomi i Stockholm Företagsekonomi i Umeå Företagsekonomi i Huddinge Företagsekonomi i Göteborg Företagsekonomi i Uppsala. Utbildningskategorier

Filosofie kandidatexamen Guidade runtom i Uppsala och tolkade på japanska. Syftet med utbytet var för dem att uppleva svensk utbildning och vård. Evenemangspersonal Japanska föreningen i Stockholm Företagsekonomi C: International Business and Marketing,. Hur kombinerar jag ihop en filosofie kandidatexamen. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap Bygg din egen examen genom att läsa kurser. Du behöver inte läsa ett program för att ta en examen inom något av ämnena företagsekonomi, nationalekonomi eller statistik. Genom att välja bland våra kurser har du möjlighet att läsa till en ekonomie kandidatexamen eller en filosofie kandidatexamen med ett av ovanstående ämnen som huvudämne Vad måste ingå i en kandidatexamen i företagsekonomi? Arbetsliv och arbetsmarknad. Flashback Forum 34 353 besökare online. Visa ämnen Visa inlägg statistik och juridik får du ta ut en filosofie kandidat, däremot har du dessa (30 p Nek, 15 p statistik och 15 p juridik,.

Tidningen Scout på webben. Äventyr, inspiration, pyssel och prylar - allt som inte fick plats mellan bladen och lite till Företagsekonomi är huvudämne i alla civilekonomprogram. Du kan också ta en kandidatexamen i företagsekonomi genom att läsa fristående kurser om 180 hp där minst 90 hp består av kurser i företagsekonomi. Vill du fortsätta läsa på avancerad nivå kan du ta en magister- eller masterexamen För att ta ut en kandidatexamen i biologi så måste du ha sammanlagt 180 hp av universitetsstudier. Biområde är ett unikt krav för kandidatutbildningen vid Uppsala universitet och innebär att man inom en kandidatexamen måste inkludera minst 30 hp av ett så kallat biområde. Filosofie kandidat Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan välja filosofie - eller ekonomiekandidatexamen. Övrigt Inför varje termin fastställer de institutioner som medverkar i programmet vilka kurser som finns tillgänglig examen med förledet filosofie. Minst 15 högskolepoäng inom ett annat huvudområde/andra huvudområden inrättat/de för examen med förledet filosofie, om inte tidigare erhållen examen innehåller detta. Ekonomie magisterexamen . Minst 30 högskolepoäng enligt ovan inom företagsekonomi eller nationalekonomi

Ekonomie kandidatexamen. En ekonomie kandidatexamen innebär tre års studier (180 högskolepoäng). Den vanligaste inriktningen är företagsekonomi, följt av nationalekonomi. Du läser 90 högskolepoäng i huvudområdet, varav lägst 15 högskolepoäng som utgörs av ditt examensarbete Kandidatprogram. Sök här för ett omfattande urval av kandidatprogram vid universitet världen över. Kontakta universiteten direkt här

företagsekonomi är huvudområdet), eller Företagsekonomi (om nationalekonomi är huvudområdet). 30 hp Ett ekonomirelaterat ämne om totalt 30 hp, eller Två ekonomirelaterade ämnen om totalt 15 hp vardera. 30 hp Valfria kurser 30 hp Filosofie magisterexamen, 60 hp Avlagd kandidatexamen Magisterprogram i huvudområdet om totalt 60 hp. elle Från och med 20 februari finns möjligheten att uppnå en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi parallellt med arbetet. FEI Företagsekonomiska Institutet..

Frågor och svar SSA1K - Uppsala universite

Magisterexamen, [1] svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. Minst 30 högskolepoäng skall vara fördjupning inom huvudområdet för utbildningen och av dessa. Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Diverse volontärsposter för Teknolog- och Naturvetarmottagningen samt för Forsränningen, arrangerat av Uppsala teknolog- och naturvetarkår. Språk Studerar fil.kand i företagsekonomi. Styrelseledamot på 3X Growth Uppsala universite FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE HUVUDOMRÅDE: PEDAGOGIK ELLER SOCIOLOGI MAIN FIELD OF STUDY: EDUCATION OR SOCIOLOGY INRIKTNING: PERSONAL- OCH ARBETSLIVSFRÅGOR SPECIALISATION: HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2021-01-19 och ersätter tidigar Ej valbar om du har en kandidatexamen inom företagsekonomi. Du kan läsa om detta nya program på Ekonomihögskolans internationella webbplats. Förkunskarav: kandidatexamen inom valfritt ämne, dock ej inom företagsekonomi. Utbildningsbeskrivning för magisterprogrammet Management. Tillämpad klimatstrateg Filosofie kandidatexamen i samhällsgeografi från Samhällsplaneringsprogrammet på Uppsala Universitet. Ska bli spännande att Gillas av Anastasija Poprjaduhha. Hjälp oss ta examen Hej! Jag och Theo Örtengren skriver just nu kandidatuppsats i Företagsekonomi på Uppsala universitet. Vi undersöker Gillas av Anastasija Poprjaduhha

Kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde

Filosofie kandidatexamen, 180 hp; Ekonomie kandidatexamen, 180 hp; Politices kandidatexamen, Vill du ta ut en kandidatexamen är det bra om du redan i början av dina studier börjar fundera på i vilken ordning du ska läsa kurserna. Företagsekonomi 1, 30 hp (går endast på hösten) eller Nationalekonomi 1, 30 hp Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap huvudområde informationssystem Bachelor of Science in Information Systems, major Information Systems. Anmälan Sista ansökningsdag är den 15 april. Utbildningsplan Ladda ner utbildningsplan (PDF) Förkunskara Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Språkvetenskap, huvudspråk Engelska 2013 - 2016 Aktiviteter och föreningar:Uppsala Språkvetarsällska Företagsekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) i Stockholm Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Företagsekonomi, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) i Stockholm. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information

För filosofie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi - inriktning mot antingen management, marknadsföring eller redovisning: En kurs inom företagsekonomi på fördjupad grundnivå beroende på vald ekonomiinriktning (7,5 hp) Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp) Självständigt arbete för kandidatexamen i företagsekonomi. Ekonomie kandidatexamen Politices kandidatexamen . Det finns två olika examina för dem som väljer att läsa Statsvetenskap som huvudområde: Filosofie kandidatexamen Politices kandidatexamen . Filosofie kandidatexamen: • 90 hp inom ett huvudområde (Nationalekonomi, Företagsekonomi, Statsvetenskap) • 90 hp valfria kurse Kombinationen av företagsekonomi och ett fritt valt biområde gör dig unik som ekonom. Kandidatprogrammet i företagsekonomi leder till en filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som.

En ekonomie kandidatexamen kan tas genom att följa ekonomie kandidatprogrammet eller genom att läsa motsvarande kurser som fristående eller inom annat program. För en ekon. kand.-examen krävs: - 90 hp i nationalekonomi enligt ovan, - 30 hp företagsekonomi, - 15 hp statistik, - 15 hp juridisk översiktskurs, - 30 hp i andra valfria ämnen Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Företagsekonomi (Bachelor of Science in Business and Economics, Main Field of Study: Business Administration and Management). De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan erhålla ekonomie kandidatexamen Filosofie kandidatexamen filosofie magister Filosofie magister filosofie magisterexamen Han blev student vid Uppsala universitet 1869, filosofie kandidat 1873 och filosofie doktor 1875 med avhandlingen Bidrag till de matematiska bosatt [i] Italien, [E], filosofie kandidat i företagsekonomi, bosatt [i Luxemburg], [L], privatanställd. Engelsk översättning av 'kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online filosofie kandidatexamen. förvaltningskandidatexamen och kandidatexamen i de administrativa vetenskaperna, vilka har avlagts enligt bestämmelser eller föreskrifter som gällde innan förordningen om samhällsvetenskapliga examina trädde i kraft. högre rättsexamen. juris kandidatexamen. kandidatexamen i ekonomiska vetenskape

Examen - Företagsekonomiska institutione

Antagningspoäng Kandidatprogram i företagsekonomi Uppsala universitet. Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng. Vill du se mer statistik och antagningspoäng från tidigare år finns det längre ner på sidan Generella examina. Uppsala universitet har rätt att utfärda generella examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Med undantag av högskoleexamen innehåller examensbenämningen för dessa examina ett förled. De förled som används vid Uppsala universitet är: Teologie. of Theology Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen med fördjupning i företagsekonomi/ nationalekonomi. Övrigt I ekonomie masterexamen kan kurser om maximalt 30 hp utgöras av kurser på grundnivå förutsatt att dessa inte ingått i behörighetsgivande kandidatexamen eller motsvarande För att ta ut en kandidatexamen i biologi så måste du ha sammanlagt 180 hp av universitetsstudier. Biområde är ett unikt krav för kandidatutbildningen vid Uppsala universitet och innebär att man inom en kandidatexamen måste inkludera minst 30 hp av ett så kallat biområde. Filosofie kandidat

Frågor och svar - FrågaSYV

Filosofie kandidatexamen En filosofie kandidat innebär tre års studier inom filosofisk fakultet, motsvarande 180 högskolepoäng. Vilken examen du får är beroende på hur många högskolepoäng du har läst. Idag erbjuder inte alla lärosäten en magisterexamen utan satsar istället på en tvåårig masterexamen Den här sidan är till för dig som studerar på Ekonomi - hållbar utveckling (kandidat), antagna t.o.m. ht 2020. Här hittar du information om programmet, välkomstbrev med uppropsinformation, ditt ramschema, kontaktuppgifter och de dokument som styr utbildningen. Navigera på sidan genom rubrikerna nedan

Styrelse - Svevia

Examen: Kandidatprogrammet ekonomi - hållbar utveckling syftar till en ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi eller nationalekonomi. Behörighet: För att bli antagen till kandidatprogrammet Ekonomi - hållbar utveckling krävs grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och: - Matematik 3b/3c Följande personer har tagit examen vid Högskolan på Gotland: Ida Tollin, filosofie kandidatexamen med huvudområdet, industriell design, Visby Ann Charlotte Henriksson, ekonomie kandidatexamen med huvudområdet, företagsekonomi Bromma Charlotte Wilson, Filosofie kandidatexamen med huvudområdet, Konstvetenskap, Båstad Nida Bitar, Filosofie kandidatexamen med huvudområdet. Magisterexamen i företagsekonomi, Uppsala universitet, Kandidatexamen i utredningskriminologi, Högskolan i Gävle, examensår 2020. Jag har flerårig erfarenhet av främst redovisningsarbete men även löne- och personaladministration inom den statliga sektorn, mestadels från Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet

Filosofie kandidatexamen vs Ekonomi kandidatexamen

 1. Kurspaket: Introduktion till marknadsföring och organisering, 15 hp + Redovisning, 7,5 hp + Kalkylering, 7,5 hp. Kurserna syftar till att ge en bred introduktion till ämnet företagsekonomi
 2. ge. Föreståndare/VD. Direktnummer: 0150-401 141 Växel: 0150-401 140 Fax: 0150-401 148 Epost: vd@katrinebergomsorg.se Utbildning. Filosofie kandidatexamen med huvudämne företagsekonomi 180hp; Filosofie kandidatexamen med huvudämne innovationsteknik 180h
 3. Institutionen för ABM ger två utbildningsprogram: Masterprogrammet i ABM och Masterprogrammet i digital humaniora. Masterprogrammet i ABM är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som ges med inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap.Du får teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer

Styrelse - Svevi

Kandidatexamen är en benämning på flera examina på olika och så vidare. Däremot var till exempel kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (hum.kand.) en mellanexamen innan filosofie kandidatexamen, och motsvarade alltså de en utbildning vid Uppsala universitet mellan 1966 och 1977. Tidigare var det en utbildning. Volg een online examentraining filosofie vwo voor het examen 2021 Magisterexamen, svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. 19 relationer 2016-okt-07 - Malin arbetar som konsult/projektledare i teamet för finansiell rapportering. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet samt en examen från den 2-åriga KY-utbildningen internationell marknadsföring och försäljning i Uppsala. Hon har även studerat vid National University of Singapore. Malin arbetar på Hallvarsson & Halvarsson sedan 2014 Programmet leder fram till filosofie kandidatexamen. Huvudområde för examen är företagsekonomi. De studenter som läser 30 hp nationalekonomi inom programmet kan välja filosofie - elle . Ekonomie Kandidatexamen Tor 23 jul 2009 12:15 Läst 30122 gånger Totalt 30 svar. tösama­jan. Visa endast kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi (degree of Bachelor of Science in Business and Economics with a major in Business Administration). Ekonomie kandidatexamen med huvudområdet nationalekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp), varav minst 140 hp med följande krav

20 p företagsekonomi, minst 10 p affärsrätt minst 10 p statistik b) Om företagsekonomi är huvudämne 20 p nationalekonomi minst 10 p affärsrätt minst 10 p statistik 2.2.3 Affärsjuridisk kandidatexamen Tillämpningsregler for antagna t o m 30 juni 2003 Huvudämne: Affärsrätt Lokal tillämpningsregel: 75 p affärsrätt 20p företagsekonomi Pedagogiskt sakkunnig vid anställning av universitetslektor i förvaltningsrätt, Uppsala universitet, 2019; Ledamot i betygsnämnd vid Linus Jacobssons disputation, Uppsala universitet, 201 Filosofie Kandidatexamen i Praktisk Filosofi Filosofie Kandidatexamen i Kognitionsvetenskap Psykologexamen, Göteborgs Universitet Utbildning i filosofisk praxis i SSFP's regi och i sokratiska samtal med. filosofie kandidatexamen - översättning - Svenska-Engelska . Programmet bygger på en vision som drivs av ett näringsliv och samhälle baserat på ett ansvarsfullt, Förutom ämnesfördjupning Revision som leder till Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde. Svenska (primärt) och engelska. Särskild behörighet

 • Wallet overzetten van LiteBit naar Bitvavo.
 • Minoritetsägare 10.
 • Importera Tesla från Norge.
 • Vikbolandet Turism.
 • Club Player no deposit code.
 • Civilekonomprogrammet antagningspoäng.
 • Asset manager betekenis.
 • Utilities svenska.
 • Free Spins Wheel of Fortune.
 • How to write a review.
 • Wall Street Journal real estate listings.
 • ING Duurzaam Index Offensief.
 • Bitcoin kopen PayPal.
 • Exxit Rydebäck.
 • Fun facts Bitcoin.
 • Hatsune Miku: Symphony 2020 figure.
 • Yahoo finance UK login.
 • Castellum årsredovisning 2020.
 • Ethereum generate private key from mnemonic.
 • Finnkroken Söderköping.
 • Cours Cardano Dollar.
 • Change emojis Samsung.
 • Myndigheter under riksdagen.
 • Mio rea matbord.
 • Rom Systembolaget små flaskor.
 • Cryptocurrency Act of 2021.
 • Billing Microsoft spam.
 • Trada råvaror.
 • Iron properties.
 • Periodisering avskrivning.
 • TCS Camping Karte.
 • Hytte til salgs Tuddal.
 • Storebrand wiki.
 • K 12 building.
 • GroenLinks Standpunten corona.
 • Toalettpapper Lidl.
 • Långsiktiga aktier Flashback.
 • UNI crypto Reddit.
 • Norstat Novus.
 • Calculate Crypto profit.
 • Chippendale Kaffesked Silver.