Home

Riksrevisionen Kontakt

Startsida Riksrevisionen Riksrevisione

Kontakta dataskyddsombudet via e-post dso@riksrevisionen.se eller Riksrevisionen, dataskyddsombudet, box 6181, 102 33 Stockholm. Du kan också ringa på tel. 08-5171 40 00 (växel) Rätt att få de uppgifter vi har om di Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt. Att kontrollera hur regeringen och myndigheterna sköter sitt arbete är en av riksdagens viktigaste uppgifter. Kontaktinformation. Telefon: 08-517 140 00; E-post: registrator@riksrevisionen.se; Riksrevisionens webbplats; Postadress. Riksrevisionen Box 6181 102 33 Stockholm. Dokument. Regeringsforme

Riksrevisionen avser därför att ganska om statens tillsyn över öppenvårdsapotek, partihandel med läkemedel och försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek är effektiv. Mer information om granskningen och tidpunkt för publicering av kommande granskningsrapport läggs ut på webbplatsen i ett senare skede Riksrevisionen föreslås få en ny ledningsstruktur. Det innebär bland annat att myndigheten ska ledas av en enda riksrevisor som har ansvar för verksamheten inför riksdagen. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget. Vänsterpartiet har invändningar i två reservationer Nybrogatan 55 114 90 Stockholm. Kontakt tfn: 08-517 140 00 Fax: 08-517 141 00. Webbplats: www.riksrevisionen.s

Så hanterar Riksrevisionen personuppgifter Riksrevisione

1 § Riksrevisionen är enligt 13 kap. 7 § regeringsformen en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns bestämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar Kontakt; Jobba hos oss; Regeringens utlysningar; UD:s reseinformation; Other language Riksrevisionen bedömer även att TLV har tydliga principer för sin hantering av trepartsöverläggningar, vilket är positivt då trepartsöverläggningar är ett viktigt verktyg för att kunna inkludera fler effektiva läkemedel i högkostnadsskyddet. TLV har under de senaste åren arbetat med att utveckla former för patientmedverkan Riksrevisionen bedriver både årlig revision och effektivitetsrevision. källa: Riksrevisionens webbsid Pressekreterare, Riksrevisionen Tfn: 08-51 71 42 06, 073-445 22 06. olle.castelius@riksrevisionen.se. Riksrevisionens uppdrag är att granska vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används. Taggar

Kontakt. Annonsera. E-tidning. Sök. Logga in. Starta din prenumeration Prenumerera. Riksrevisionen. Myndighet med uppdrag att granska myndigheternas redovisning och den statliga verksamhetens effektivitet. Ta del av Dagens Medicin Bli prenumerant E-tidning Annonsera RSS Alla ämnen. Kontakta redaktione Riksrevisionsdirektören ges tillgång till kontakter med riksdagen på samma sätt som riksrevisorn. På motsvarande sätt som gäller för riksrevisorn får riksrevisionsdirektören inte ha någon anställning eller något uppdrag eller utöva verksamhet som kan påverka självständigheten i hans eller hennes ställning Riksrevisionen. Ladda ner och beställ rapporten. Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter (RiR 2010:6) Riksrevisor. Claes Norgren, 08-517 140 30 Projektledar Riksrevisionen påpekar att detta är en helt ny företeelse i Sverige som riskerar att leda till gränsdragningsproblem och rättsosäkerhet i redovisnings- och revisionshänseende

Advokatkostnader skenar - Riksrevisionen ska granska Uppdaterad 5 maj 2021 Publicerad 4 maj 2021 Ersättningen till försvarsadvokater i brottmål har ökat dramatiskt de senaste åren Som en del i denna metodutveckling rekommenderar Riksrevisionen att Energimyndigheten ges i uppdrag att återkommande ta fram ett huvudscenario över Sveriges energisystem på lång sikt. Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att metoden för att beräkna skatteintäkterna från energi- och koldioxidskatter på lång sikt bör förbättras Riksrevisionen rekommenderar regeringen att förtydliga hur redovisade skatteutgifter förändras vid regelförändringar av den särskilda löneskatten för äldre samt att redovisa en uppföljande analys av de skatteutgifter som redovisas med anledning av den nedsatta särskilda löneskatten för äldre inom ramen för skatteutgiftsredovisningen Bakgrund: Riksrevisionen har idag beslutat att inleda en granskning av kontrollen och uppföljningen av de statliga medlen till studieförbunden. Inom de tio studieförbunden möts en miljon individer varje år. Kontakt. Niklas Frykman. Press- och opinionsansvarig Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ska genom oberoende granskning av statlig verksamhet medverka till demokratisk insyn och effektiv förvaltning

Riksrevisionen hade som krav på närvarodetektering samt ljusreglering i sina konferensrum varpå det föll sin naturligt för AV-line att välja Vadsbo och Casambis lösning. Trådlösa sensorer, brytare och DALI-styrenheter innebär också en flexibel lösning styrd av mjukvaran Riksrevisionen (202100-5422). Se omsättning, m.m. Karta och andra adresser Nybrogatan 55, 114 40 Stockholm. Riksrevisionen har verksamhet på Nybrogatan 55, Stockholm Press & kontakt Presskontakter Regeringskansliets presstjänst UD:s presstjänst UD:s internationella presscenter Riksrevisionen Prop. 2001/02:190 . Publicerad 13 juni 2002 · Uppdaterad.

Om Riksrevisionen Riksrevisione

Se Amanda Weibulls profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Amanda har angett 5 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Amandas kontakter och hitta jobb på liknande företag Riksrevisionen är en svensk myndighet under Sveriges riksdag med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. [1] Genom ett grundlagsskyddat oberoende granskar Riksrevisionen hur statliga medel används samt rapporterar om eventuella brister

Organisation Riksrevisione

 1. och ger förslag på hur de ska åtgärdas. Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet Starta din prenumeration. Prenumerera. torsdag 27.05.2021. Kontakt. Annonsera. E-tidning
 2. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning. Staten fick betala dyra kollektivtrafiklösningar i utbyte mot bostäder som ändå skulle byggas. Det konstaterar Riksrevisionen i en ny granskning. Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet Starta din prenumeration. Prenumerera. onsdag 26.05.2021. Kontakt. Annonsera. E-tidning
 3. Se Lena Björcks profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Lena har angett 7 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Lenas kontakter och hitta jobb på liknande företag
 4. Det skriver Riksrevisionen i en ny rapport. Myndigheten har granskat 85 myndigheter som finansierar forskning och utveckling, och som sammanlagt årligen lägger 7 miljarder kronor på detta. Granskningen visar att FoU-verksamheten vid många myndigheter inte fungerar effektivt eftersom det saknas förutsättningar för att säkerställa kvalitet och hushållning med statens resurser
 5. Det hävdar Riksrevisionen i en rapport där systemet med öppna jämförelser inom socialtjänsten har granskats. Systemet bygger till stor del på att kommunerna lägger ner massor av arbete på att rapportera in uppgifter om olika delar av socialtjänsten, data som de till stor del samlar in genom enkäter till invånare och brukare
 6. Det finns stora brister i Migrationsverkets id-kontroller av anhöriginvandrare, enligt Riksrevisionen. Foto: Marcus Ericsson/TT Migrationsverket får kritik - stora brister vid id-kontroll av.
 7. Sms avslöjar granskade landshövdingens kontakter med Riksrevisionen. Publicerad 2016-06-30 Riksrevisionens kontor på Östermalm i Stockholm. Foto: Eva-Karin Gyllenberg.

Om oss, kontakt och karriär; Kontakta oss. Välkommen att kontakta oss! Fakturaadress, bankgiro och organisationsnummer. Skicka faktura till HaV. Sök medarbetare. Lämna anbud på upphandlingar. HaV i sociala medier. Receptionens öppettider Hos oss på Ledigajobb.se kan du söka bland 1 lediga jobb på Riksrevisionen idag Riksrevisionen har därför granskat Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter. Vid en jämförelse med en granskning som Riksrevisionen genomförde 2006 har en större andel arbetsförmedlare kontakter med arbetsgivare i dag Riksrevisionen anger som den övergripande slutsatsen av sin granskning att statens system med tillsyn och stöd för att skolor och huvudmän ska motverka kränkande behandling och trakasserier kan fungera bättre i vissa avseenden. Riksrevisionen anser att kravet på att utsatta elever ska få en likabehandling inte uppfylls i tillräcklig grad Riksrevisionen har granskat hur regeringen och ansvariga myndigheter arbetar för att uppnå riksdagens mål för telekommarknaden. Målet är en marknad som ligger internationellt i framkant, som tillgodoser framtida behov och kännetecknas av effektiv konkurrens

Riksrevisionen gästar SNS för att presentera en granskning de har genomfört av Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin. Medverkar gör även Rebecca Filis, strateg och verksamhetsutvecklare Nya affärsmodeller på Skatteverket och David Mothander, public policy-ansvarig i Norden hos företaget Bolt Riksrevisionen anser att konsumentskyddet behöver stärkas för dem som köper nybyggda bostadsrätter. Skyddet har stora brister och därför bör lagen ändras, anser Riksrevisionen Sabuni: Riksrevisionen har i dag riktat den allvarligaste kritiken mot en utbildningsminister som jag har sett Torsdag 29 april 2021 Idag presenterade Riksrevisionen sin granskningsrapport av regeringens hantering av Pisa-undersökningen 2018

Regeringen och Skolverket får svidande kritik av Riksrevisionen för hur den senaste kunskapsmätningen Pisa hanterades. — Det är väldigt förvånande att departementets egna tjänstemän slår larm och inget händer, utan man fortsätter att luta sig mot Skolverket och OECD som säger att det. Sverige undantog felaktigt en stor andel elever från PISA 2018, i strid med det officiella regelverket. Det slår Riksrevisionen fast i sin nya granskningsrapport, som ger Expressens tidigare avslöjanden rätt och samtidigt riktar hård kritik mot både Skolverket och regeringen. - Det var första gången Skolverket hade hand om PISA och det blev fel, säger revisionsdirektör Sofia. använda underlag och kontakter med de försäkrade. Brister i förutsägbarheten för dem med enskild firma Riksrevisionen konstaterar att Försäkringskassan, genom bl.a. inrättandet av en kundtjänst som fokuserar på företagare och deltagande i Starta företag-dagar har tagit flera steg i rätt riktning, men att informationen til Riksrevisionen konstaterar stora brister i arbetet med att säkerställa identiteten på personer som söker uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning. Nu uppmanar myndigheten regeringen att ta tag i frågan och säkerställa att Migrationsverket och svenska utlandsmyndigheter vidtar rätt utvecklingsinsatser, skriver myndigheten i ett pressmeddelande

Så styrs Riksrevisionen Riksrevisione

Riksrevisor Riksrevisione

Riksrevisionen har i en ny granskning kommit fram till att det är oklart om transportbidragen, som kostat staten flera hundra miljoner kronor om året i 50 år, har gjort nytta. Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att genomföra en grundlig översyn av transportbidragen Riksrevisionen har granskat SMHI:s årsredovisning för 2020 och riktar nu skarp kritik mot en uppmärksammad affär som myndigheten gjorde förra året När Riksrevisionen har tittat på den faktiska utbyggnaden fram till 2030 landar de i en ökning på 13 000 bostäder. Sverigeförhandlingen inleddes 2014 och avslutades 2018. På frågan om staten ska gå in och medfinansiera regional kollektivtrafik svarar Martin Hill att det sannolikt kommer att ske i framtiden också Riksrevisionen har granskat statens hantering av risken för kreditförluster på studielån. Tillsammans var svenskarna skyldiga Centrala studiestödsnämnden (CSN) 207 miljarder kronor 2015. Studielånen ska bära sina egna kostnader, men lånevillkoren ger upphov till kreditförluster

Riksrevisionen - Riksdage

Riksrevisionen noterar att politikerna beslutit om en mängd långtgående åtgärder på kort tid, bland annat inom ramen för klimatmålen. Till exempel är ett nationellt emissionshandelssystem för värmeproduktion och trafik under införande. En flotta på 7-10 miljoner elbilar ska finnas på vägarna till 2030 och en miljon laddplatser. Regeringen har fått hård kritik från Riksrevisionen för hanteringen av Pisa-undersökningen 2018. Vid en presskonferens på torsdagsförmiddagen konstaterar utbildningsminister Anna Ekström (S) att Skolverket hade kunnat göra mer för att säkerställa att alla skolor uppfattat instruktionerna om vilka elever som kan exkluderas och inte i kunskapsmätningen I juni förra året tog regeringen beslut om att öppna fyra nya kontor i Statens servicecenters regi, i Göteborg, Malmö, Stockholm och Ulricehamn. I dag invigdes kontoret i Ulricehamn. På plats var bland annat kontorsområdeschef Carina Nicander-Olsson med servicehandläggarna Nicklas Otteräng. Årsredovisning och bokslut. Varje statlig myndighet lämnar en årsredovisning till regeringen senast den 22 februari varje år. Årsredovisningen består av resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, noter samt sammanställning av väsentliga uppgifter

Statens tillsyn av apotek och övrig - riksrevisionen

Förslag till ändrad ledningsorganisation för Riksrevisione

Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare. Sammanfattning. Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.. I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionen s iakttagelser i rapporten F astställande av föräldrapenning för egenföretagare. I rapporten lämnar Riksrevisionen ett antal. Riksrevisionen har under året gått igenom Granskningsnämndens granskning under perioden 2014 - 2019 och kommit fram till att systemet i huvudsak fungerar väl. - Granskningen av public service är omfattande och det är viktigt att den fungerar väl

Riksrevisionen - Sac

Men inget hände - Riksrevisionen kunde inte se att departementet tagit kontakt med Skolverket. Regeringen vände. Riksrevisionen beskrev detta i sin rapport,. Därför har Riksrevisionen startat ett klarspråksprojekt för att stärka dem i sitt skrivande. - Vi vill komma ifrån krångligt språk utan att ge avkall på skärpan i våra budskap. Vi har satsat på att öka kunskaperna med egna riktlinjer och utbildning, säger kommunikationschefen Anna Maria Böök MUCF svarar Riksrevisionen gällande handläggningen av organisationsbidrag MUCF har, som alla myndigheter, begränsade resurser och medel för att hantera sitt uppdrag. När det gäller tillsyn och kontroll av organisationers verksamet så tvingas vi varje år prioritera och göra en avvägning mellan olika former av tillsyn Riksrevisionen i Sverige har ett utvecklingssamarbete med den kenyanska motsvarigheten KENAO (Kenya National Audit Office). En central del i samarbetet är att stödja KENAO i det pågående arbetet med att tillämpa Kenyas nya konstitution

Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen Svensk

Det är inte bara Europeiska Revisionrätten som granskar införandet av ERTMS. Även svenska Riksrevisionen har beslutat att titta närmare på frågan om det nya trafikstyrningssystemet. Det uppger branschorganisationen Tågoperatörerna. Riksrevisionen ska genomföra en granskning av effektiviteten i införandet av ERTMS hittills och förutsättningarna för effektivitet i det fortsatta. Riksrevisionen har granskat den statliga planeringen av höghastighetsjärnvägen, som är tänkt att gå sträckorna Stockholm-Göteborg respektive Stockholm-Malmö. Inga politiska beslut för att genomföra satsningen är ännu fattade, men den skulle innebära det största finansiella åtagandet i modern tid för den svenska staten, enligt Riksrevisionen

Riksrevisionen är stiftelsens externa revisorer enligt lagen 2003-07-01 då riksdagens revisorer ersattes av Riksrevisionen. Styrelsen har i enlighet med stiftelsens stadgar utsett PwC som internrevisorer. Huvudansvarig är auktoriserade revisorn Ulrika Granholm Dahl Se Sara Kramers profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Sara har angett 5 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Saras kontakter och hitta jobb på liknande företag

Konsumentverket har en särskild webbplats - Hallå konsument - som är en upplysningstjänst för konsumentfrågor där man också kan få kontakt med vägledare. www.hallakonsument.se Riksrevisionen granskar vad statens pengar går till, hur de redovisas och hur effektivt de används Efter en granskning riktar Riksrevisionen nu kritik mot regeringens styrning av de statliga bolagens hållbarhetsarbete. Ta del av allt innehåll på Aktuell Hållbarhet Starta din prenumeration. Prenumerera. fredag 28.05.2021. Kontakt. Annonsera. E-tidning. Meny. Stäng. Nyheter Se Anders Bergs profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Anders har angett 4 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Anders kontakter och hitta jobb på liknande företag

Riksrevisionen - organisation och resurser - Regeringen

Riksrevisionens granskning kan bidra till att stärka TLV:s

Se Anton Lindqvists profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Anton har angett 3 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Antons kontakter och hitta jobb på liknande företag Riksrevisionen söker två utredare: En utredare med viss erfarenhet till effektivitetesrevisionen. Läs mer här. Sista ansökningsdag 13 oktober 2020. En kvalificerad utredare till effektivitetsrevisionen. Läs mer här. Sista ansökningsdag 9 oktober 2020 Men inget hände - Riksrevisionen kunde inte se att departementet tagit kontakt med Skolverket. De promemorior som Riksrevisionen läst har inte varit tillgängliga för journalister och andra

Riksrevisionen vill stänga i Karlstad SVT Nyhete

Riksrevisionen har granskat utvecklingen av svensk bilbesiktning tio år efter avregleringen. Slutsatsen är att tillgängligheten har ökat, men det har även priserna, och det kraftigt. Den 1 juli 2010 var det slut på det 45-åriga statliga monopol där Bilprovningen hade ensamrätt på. Nu startar Riksrevisionen en granskning. 2035 ska signalsystemet för hela den svenska järnvägen ha bytts ut till den nya europeiska standarden ERTMS. Men i Sverige har ERTMS fått mycket kritik, främst från järnvägsbranschen Intresserad av ämnet Riksrevisionen? Här hittar du samtliga artiklar, kommentarer och analyser om Riksrevisionen från Dagens industris redaktion. Bevaka ämnet för att hålla dig uppdaterad om Riksrevisionen Riksrevisionen tar ut avgifter för revision enligt en tidtaxa med nio intervall. Detta framgår av 15 § lagen om revision av statlig verksamhet m.m., som trädde i kraft den 1 januari 2004. ESV har inte funnit tillräckliga skäl för att föreslå att nuvarande avgiftskonstruktion ändras. Men ESV anser att Riksrevisionen bör informer Riksrevisionen vill att Arbetsmiljöverket får ansvar för arbetskraftsexploatering. Exploatering av arbetskraft är ett allvarligt och växande samhällsproblem. Det anser Riksrevisionen som i en ny granskning efterlyser ett helhetsgrepp från regeringens sida. Kontakt. Annonsera. E-tidning

Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sättTräffa våra medarbetare | RiksrevisionenA-kassorna, IAF och arbetslöshetsförsäkringen − mer kan

Se Robin Travis profil på LinkedIn, världens största yrkesnätverk. Robin har angett 6 jobb i sin profil. Se hela profilen på LinkedIn, se Robins kontakter och hitta jobb på liknande företag Kontakt; Finansministern kör över Riksrevisionen. onsdag den 14 april klockan 20:26. Regeringen bryter mot budgetlagen menar Riksrevisionen - och kräver att vårbudgeten förklarar hur Sverige ska komma tillbaka till överskottsmålet. Men Magdalena Andersson vägrar att följa uppmaningen Samtidigt har det, enligt Riksrevisionen, länge varit känt att den statliga lönegarantin är utsatt för omfattande bedrägeriförsök. Redan 2011 varnade en myndighetsgemensam rapport för att missbruket kunde uppgå till mellan 7-10 procent. Detta till trots har inga större förändringar av systemet gjorts

 • Online casino no verification withdrawal USA.
 • Silver companies canada.
 • Ember Sword giveaway.
 • ABN AMRO edentifier not working.
 • SEPA Fidor.
 • Internetbetrug melden Polizei NRW.
 • Bitcoin.com wallet fees.
 • SpaceX Hoodie.
 • Hk 175.
 • Upplupna löner.
 • Julkalender 2020 tävlingar.
 • Grund damm.
 • Teichfilter mit Pumpe.
 • Las Vegas USA bonus codes 2021.
 • K Tipp online.
 • Hashdex Digital Assets Index.
 • INATBA wiki.
 • Binance register.
 • Satoshi WikiLeaks.
 • KMA samordnare engelska.
 • Livförsäkring bolån.
 • 50 thousand dollars in rupees.
 • Halve Marathon Amsterdam.
 • LeoVegas kontakt.
 • BitBoy crypto referral code.
 • Einsteinium classification.
 • VTHO price prediction.
 • Bitcoin magazine issue 1 pdf.
 • BankID företag Länsförsäkringar.
 • Statistical arbitrage: algorithmic trading insights and Techniques.
 • Zip2john not working.
 • Deck presentation template.
 • Auth0 login.
 • Designtorget kalender.
 • Dukascopy wiki.
 • Heffingsvrij vermogen 2021 huurtoeslag.
 • Virgin Media installation Ireland.
 • Article 36(1) of the mifid org regulation.
 • Gamla tentor Företagsekonomi 1.
 • Bror persson soffor.
 • How to unblock a number on Verizon landline.