Home

Investeringsstöd Jämtland

Regeringsutkastet föreslår fri hyressättning i

Investeringsstöd till förnybar energi Länsstyrelsen Jämtlan

Regionalt investeringsstöd - utlysning - Tillväxtverke

 1. När du söker investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring ska du ta fram ett underlag för de uppgifter du lämnar i ansökan under rubriken Ekonomiska konsekvenser av investeringen. Du kan använda blanketten Ekonomisk analys av investeringen, eller på annat sätt dokumentera hur du har kommit fram till siffrorna du anger i ansökan
 2. Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring För dig som vill utveckla ditt företag. Hur du söker, villkor och hur mycket stöd du kan få
 3. region jÄmtland hÄrjedalen Postadress: Box 654, 831 27 Östersund E-post: region@regionjh.se Telefon: 063- 14 75 00 (växel) Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.s
 4. Om du ska bygga eller bygga om bostäder för äldre personer kan du få stöd som täcker en del av byggkostnaden. Du kan också få stöd för att anpassa till exempel entréer, trapphus eller tvättstugor i hus med hyresrätter och bostadsrätter, så att de fungerar bättre för äldre personer som vill bo kvar
 5. Söka eventuella investeringsstöd; Besök hos företag och föreningar. Företag och föreningar erbjuds kostnadsfria energirådgivningsbesök på plats. Genom att göra en energiöversyn kan man ofta identifiera flera kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi. Energi- och klimatrådgivning i Jämtlands lä
 6. Mer information om stödet. Företagsstöd för investering i biogas finns till för att öka tillgången till och användningen av biogas. Du kan få stöd för att bygga en anläggning för produktion och användning av gödselbaserad biogas, uppgraderingsanläggning eller bygga en anläggning för rötresthantering

Investeringsstöd till förnybar energi och klimat. 352 miljoner. 840. 346 miljoner. 249 miljoner. Förädlingsstöd. 133 miljoner. 291. 122 miljoner. 88 miljoner. Miljöinvesteringar. 312 miljoner. 1 435. 292 miljoner. 209 miljoner. Startstöd. 140 miljoner. 561. 139 miljoner. 112 miljoner. Investeringsstöd för jobb på landsbygden. 315 miljoner. 588. 310 miljoner. 254 miljone Investeringsstöd till Västerbotten och Jämtland kommer nästa år By Tibor Blomhäll | 15 september, 2020 - 08:00 | Tesla Gårdagens nyhet om investeringsstöd till snabbladdare i glesbygden gav upphov till flera frågor Regionalt investeringsstöd Stödet ska främja ekonomisk tillväxt, samhällsekonomisk lämplig lokalisering av näringslivet och en balanserad regional utveckling. Stödområdena omfattar Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län i sin helhet med undantag för tätortsområden i Luleå, Umeå, Sundsvall, Falun och Borlänge Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet har idag, 23e augusti 2019, haft informationsmöte hos Länsstyrelsen Jämtlands län med budskapet att det fortsatt finns pengar att söka inom bl a följande rubriceringar: Investeringsstöd energieffektivisering m m; Förädlingsstöd för att skapa nya jobb; Investeringsstöd för nya job

I landsbygdsprogrammet ingår till exempel investeringsstöd till företag och projekt, miljöinvesteringar och lokalt ledd utveckling. Den stora delen av landsbygdsprogrammets budget utgörs av de stöd och ersättningar som räknas som jordbrukarstöd. Dessa vänder sig i första hand till lantbrukare Region Jämtland Härjedalen arbetar för utveckling och tillväxt i länet och för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet. Vår vision är att vara en region att längta till och växa i. Hos oss får du adrenalinkickar och avkoppling i kombination med gastronomi av hög klass i spännande mix Stödområdena omfattar hela Norrbotten, Västerbotten, Västernorrlands, Jämtlands och Dalarnas län, med undantag för vissa tätorter. Flera kommuner i följande län ingår också i stödområdet: Gävleborg, Västra Götaland och Värmland. Tillväxtverket handlägger regionalt investeringsstöd för kostnader över 25 miljoner kronor Elektronikföretaget GELAB har beviljats investeringsstöd från Region Jämtland Härjedalen, det visar två beslut som regionen tagit. Annons Båda ansökningarna gäller maskiner och inventarier

Investeringsstöd till Västerbotten och Jämtland kommer nästa år » Investeringsstöd till snabbladdare i glesbygden By Tibor Blomhäll | 14 september, 2020 - 08:00 | Elbi Sverige har en unik chans att verkligen göra nytta med det förstärkta investeringsbidraget från EU som är öronmärkt för ändamål som dessa. Vi vill uppmana Jämtlands riksdagsledamöter att uppmuntra regeringen att ta den chansen. Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige ska leva

investeringsstöd inom landsbygdsprogrammet Pia Nilsson, Jönköping International Business School Sofia Wixe, Jönköping International Business School Utvärderingsrapport 2020:3. Västerbotten and Jämtland), as well as Halland and Östergötland. The geographica På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor 11 000 bostäder har fått investeringsstöd 19 april 2018 kl 23:07 Nyheter Knappt 11 000 hyresrätter och studentbostäder har beviljats regeringens omtvistade investeringsstöd

Nygammalt investeringsstöd ska ge 7000 billiga bostäder per år. Nyheter Den 1 februari återinförs investeringsstödet för hyresrätter. Uppåt 7 000 nya lägenheter per år kan få statliga pengar. Ett nytt villkor är att var åttonde lägenhet öronmärks till sociala kontrakt eller unga hushåll Klimatklivet i Jämtlands län Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet

Investeringsstöd kan rädda tusentals hyresrätter 10 april 2019 kl 17:42 Nyheter Regeringen vill återinföra investeringsstödet för uppförande av hyresrätter Regionalpolitiska företagsstöd Regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd kan sökas till olika typer av investeringar som maskiner, byggnader, utrustning, produktutveckling, utbildning och informationskampanjer. Möjligheten till stöd avgörs bland annat av verksamhetens inriktning. Läs mer på Region Jämtland Härjedalens hemsida

Region Jämtland Härjedalen samverkar med innovationsstödjande aktörer i regionen, primärt Almi AB och inkubatorn inom Peak Region Science Park AB, Särskilt investeringsstöd får lämnas till små och medelstora företag med fast arbetsställe i länet Statligt investeringsstöd för hyresbostäder. Kartan visar beviljat belopp per invånare för varje län från bidraget start till och med 2021-04-01 Län Beviljat belopp (mnkr) Jämtlands län 20 12 159,1 7 61,9 Jönköpings län 113 43 325,0 18 67,2 Kalmar län 95 58 779,1 36 453,1 Kronobergs.

Regionalt investeringsstöd - utlysning. Sista ansökningsdag: 31 december 2029. Regionalt investeringsstöd Regionalt investeringsstöd kan delfinansiera investeringar i delar av landet. Stödet kan ges för investeringar i materiella Utlysning Företag Företagande Regional kapacitet Starta företa Om din ansökan gäller regionalt investeringsstöd på över 25 miljoner kronor i kostnader ska du vända dig till Tillväxtverket. De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, det vill säga regeringen fördelar anslag till varje region som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd

Logistikparken i Sundsvall går miste om 150 miljoner

Jämtlands län 2,9 131 155 22 Jönköpings län 40,0 365 010 110 Kalmar län 78,9 246 010 321 Statligt investeringsstöd för bostäder för studerande. Detaljrapport: Rapporten visar antalet inkomna, beviljade och utbetalade ansökningar samt beviljat och utbetalat belopp frå Regionalt investeringsstöd kan ges för investeringar i till exempel byggnader och maskiner samt till lönekostnader till följd av en investering. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att det får betydelse för näringslivets utveckling i regionen, eller på annat vis har särskilt betydelse för den regionala utvecklingen Elektronikföretaget GELAB har beviljats investeringsstöd från Region Jämtland Härjedalen, det visar två beslut som regionen tagit. Annons. Båda ansökningarna gäller maskiner och inventarier. Det ena stödet är på 109 000 kronor och det andra på 560 000 kronor Under 2021 har Trafikverket beviljat investeringsstöd för 39 nya publika snabbladdstationer i anslutning till de större statliga vägarna, där sådana saknas. Utlysningen omfattade stöd för att bygga snabbladdstationer på 62 platser i anslutning till större vägar i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten

Stöd för landsbygdsutveckling Länsstyrelsen Jämtlan

 1. Jämtlands historia präglas starkt av landskapets centrala position på Skandinaviska halvön, en position som gjort att Jämtland historiskt kännetecknats av inflyttning och kulturellt inflytande från främst Tröndelagen i väster (och därifrån vidare till övriga Mellannorrland), ekonomiska relationer med främst de svenska landskapen i öster och söder, samt politiska relationer.
 2. Förutom att man kan bli energieffektivare när man gjort en energikartläggning är det ett krav om man bedriver ekologisk produktion. En energikartläggning ger extra poäng när man söker bland annat investeringsstöd. Vill du veta mer? Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi dig
 3. Investeringsstöd. Investeringstankar? Vi hjälper dig från idé till färdig lösning. För dig som investerar i ny- eller ombyggnad inom lantbruket eller vill utveckla ditt företag, finns investeringsstöd att söka

PM Projekt: Särskilt investeringsstöd till besöksnäringen utifrån Corona-pandemin/CV19 Projektägare: Region Jämtland Härjedalen, Område Näringsliv Projektledare: Kommer tillsättas/Erik Noaksson Samarbetspartners: Jämtland Härjedalen Turism (JHT) Projektbudget: 4 000 000 kr Projektperiod: 2020-09-01 - 2021-06-30 Projektbakgrun Regionalt investeringsstöd är statliga pengar som delas ut för att främja regional tillväxt. Nu har regionala utvecklingsnämnden vid Region Jämtland Härjedalen fattat beslut om stöd till. För att Jämtland ska vara krissäkert och en del av det framtida e-samhället behöver nätet byggas ut. # Avsätt pengar till investeringsstöd för att nå målet om ett helt uppkopplat Sverige; på så sätt kan bredbandsföreningar,. Region Jämtland Härjedalen fattar beslut. Läs mer om vilka stöd du kan söka till kommersiell service på regionens webbplats. Landsbygdsprogrammet. Det finns särskilda stöd till företag verksamma inom den gröna näringen men även till företag i andra branscher. Länsstyrelsen i Jämtlands län fattar beslut om stöd

Jämtlands län får drygt 2,8 miljoner kronor som länsstyrelsen ska fördela. För det kan man få investeringsstöd på uppemot 85 procent av kostnaden Jämtland Jönköping Kronoberg Norra Kalmar Norrbotten Skaraborg Investeringsstöd för solceller från Energimyndigheten. Sök bidrag för solcellsinstallation på bygdegården, det lönar sig i längden. Läs mer om stödet Kalmar beräknas svara för den största sysselsättningsökningen, följt av Jämtland. Det visar en rapport över företagsstödet under 2008 som Tillväxtverket. SAM ansökan, handel med stödrätter, investeringsstöd. Ekonomi Genomgång av affärsplan och framtida produktion eller utvärdering av befintlig produktion, investeringsstöd, bokslut mm. Foder och utfodring Som oberoende foderrådgivare gör vi en balanserad och ekonomisk foderstat. Hur mycket foder går åt och vad är foderkostnaden

Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 19, bet. 2020/21:NU2, rskr. 2020/21:130) Investeringsstöd till snabbladdare i glesbygden. Investeringsstöd till Västerbotten och Jämtland kommer. Myten om elbilarna på landsbygden. Enkla knepet för att få elbilar på landsbygden. Länet med störst andel nyregistrerade Supermiljöbilar - japp, redan 2016 gick de om Stockholm Jämtland; Tillväxtverket; Länsstyrelsen i Jämtlands län; Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Regionala utvecklingsfonden. Hitta finansiering EU-fonder Om EU:s struktur- och investeringsfonder Andra EU-fonder och program Ha Forskning, teknisk utveckling och innovation; Övergången till en koldioxidsnål ekonomi; Hållbara transporte Investeringsstöd till energieffektivitetsåtgärder. Driver du ett fastighetsbolag, Jämtland Härjedalen som drivs av Region Jämtland Härjedalen finns det 50 miljoner att dela ut till små och medelstora företag för åtgärder som leder till energieffektivisering

Företag i Hammerdal får närmare 140 000 kronor i investeringsstöd Företaget Flexibeltrappan Ab har beviljats investeringsstöd av Region Jämtland Härjedalen på totalt 138 250 kronor. En del av stödet medfinansieras av EU:s strukturfonder Vi hjälper dig i kontakten med myndigheter och gör stödansökningar (SAM, investeringsstöd, startstöd, mm) och informerar dig om vilka tvärvillkor som berör dig. Tillsammans med våra kollegor inom växtodling, bygg, ekonomi och miljö ser vi till att svara på dina frågor Jämtland är det län i norra Sverige där intresset är störst för solceller. Närmare tio miljoner i investeringsstöd för att installera solceller har gått till Jämtlands län under 2017 Jämtland. Länsstyrelsen i Jämtlands län FE 27, Box 204 826 25 Söderhamn. Jönköping. Länsstyrelsen i Jönköpings län FE 28, Box 204 826 25 Söderhamn. Kalmar. Länsstyrelsen i Kalmars län FE 29, Box 204 826 25 Söderhamn. Kronoberg. Länsstyrelsen i Kronobergs län FE 30, Box 204 826 25 Söderhamn. Norrbotte Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler kan ges för nybyggnad, ombyggnad, standardhöjande reparationer och köp. Det kan också ges för tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Ansökan görs på två olika blanketter, en för investeringsbidrag och en för tillgänglighetsåtgärder. För att få..

Klimatinvesteringsstöd Länsstyrelsen Jämtlan

Företaget Flexibeltrappan Ab har beviljats investeringsstöd av Region Jämtland Härjedalen på... Företag i Hammerdal får närmare 140 000 kronor i investeringsstöd Annon 1. Region Jämtland Härjedalen fastställer följande kriterier för upprättande av den regionala prioriteringen i det statliga investeringsstödet för bredbandsutbyggnad år 2021 i Jämtlands län: - Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokför söka eventuella investeringsstöd. Besök hos företag och föreningar. Vi erbjuder företag och föreningar kostnadsfria energirådgivningsbesök på plats. Genom att göra en energiöversyn kan vi ofta identifiera flera kostnadseffektiva åtgärder som kan spara energi. Energi- och klimatrådgivning i Jämtlands lä

Investeringsstöd till äldrebostäder kan lämnas med ett belopp på 2600 kr per kvadratmeter för nybyggnad och 2200 kr per kvadratmeter för ombyggnad vid nytillskott av äldrebostäder. Stödet gäller för byggnadsprojekt som påbörjas under perioden 1 januari 2007 - 31 december 2011 och som färdigställs inom två år från påbörjandet Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på det jordbruks- och livsmedelspolitiska området och har ett samlat sektorsansvar för jordbruk och trädgård Totalt handlar det om 62 platser i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg och Norrbotten där det gick att ansöka om investeringsstöd. Trafikverket meddelar att arbetet nu fortsätter för att även täcka upp de sista så kallade vita fläckarna med snabbladdningsstationer Läs också Investeringsstöd sänker hyran med 1 000 kronor i månaden Nu vill man villkora stödet med att hyrorna inte får bli hur höga som helst. Boverket får därför i uppdrag undersöka och föreslå olika alternativ för hur krav på hyresnivåer skulle kunna införas i förordningen

Jämtlands historia (1645-1905) behandlar historien i landskapet Jämtland efter övergången till Sverige 1645 och fram till unionsupplösningen mellan Sverige-Norge 1905. Sverigetiden och fick efter en kort militär intervention ge vika Region Jämtland Härjedalen har beslutat att stötta satsningen genom att gå in med 1,5 miljoner kronor i investeringsstöd. Annons Investeringsstödet medfinansieras av EU:s strukturfonder vilket innebär att företaget kan komma att kontrolleras av EU:s revisorer samt att vissa krav ställs på upphandling, information och särredovisningar På detta webbinarium berättar vi om de tillgängliga alternativen i Jämtlands och Västernorrlands län samt möjligheten att söka investeringsstöd från Klimatklivet Ett steg närmare nytt fryshus i Jämtland - investeringsstöd söks och förening bildad. Planerna på ett nytt fryshus med butik vid E 14 i Åsbacken går vidare. Nyligen har en ekonomisk förening bildats. Ost- och renköttsproducenter är några av intressenterna.

Energieffektiva företag - Region Jämtland Härjedale

Region Jämtland Härjedalen. 9,504 likes · 863 talking about this. Välkommen till Region Jämtland Härjedalens Facebooksida. Sidan administreras av kommunikationsavdelningen och vi besvarar inlägg på.. Nu finns stöd att söka för bygge av snabbladdare där sådana saknas. Det gäller utpekade platser vid större vägar. Elektrifiering av transportsektorn är en nyckel till ett hållbart samhälle, och snabbladdare ett måste för att fler ska välja laddfordon 24 projekt i Mittnyttområdet får dela på 152 miljoner kronor från EU:s strukturfondsprogram. Storvinnaren blir Jämtland där bioenergianläggningen i Sveg får mest, närmare 28 miljoner kronor 2013 beviljades 83 ansökningar om regionalt investeringsstöd på totalt 251 miljoner kronor där pengarna i allt väsentligt gick till företag i Jämtlands län, Norrbotten, Värmland och Västerbotten. De totala investeringarna, inklusive medfinansiering, uppgick till 1 157 miljoner kronor och förväntas skapa 550 nya arbetstillfällen

Stöd till jordbruksföretagare Länsstyrelsen Jämtlan

I P4 Jämtland hör du lokala nyheter, aktualiteter, väderprognoser, sport och kultur. Har du nyhetstips? Kontakta oss via e-post: p4jamtland@sr.se eller 063-16 06 0 För att öka användningen av elbilar och därmed minska utsläppen från trafiken, ger vi stöd till snabbladdare där sådana saknas. Elbilar ska kunna färdas över hela landet och 39 nya snabbladdstationer byggs nu jämte de 20 som fick stöd förra året

Kronoberg | Länsstyrelsen Kronoberg

Investeringar inom jordbruk, trädgård och rennäring

198 lediga jobb som Heltid i Östersund på Indeed.com. Ansök till Kundtjänstmedarbetare, Städare, Gruppchef med mera Plastförpackningsföretaget Elby-Produkter AB har beviljats 1 190 000 kronor i regionalt..

Miljö | Stat och kommun | Länsstyrelsen Kalmar

Investeringar inom lantbruk, trädgård, rennäring

2 sep 13.00 - 14.30 Webbinarium om tillgängliga alternativ och investeringsstöd Erika Bjurling och Moa Breivik från Region Jämtland Härjedalen berättar o Långåfisket får investeringsstöd Helge Jonsson 12 mars, 2021 Länsstyrelsen i Jämtlands län och Särvsjöns samfällighetsförening. Långåljusnan För inventering, analys och förslag till åtgärder för att restaurera strömsträckorna uppströms Byggeshån,. Hogdals trafikbutik i Ytterhogdal har preliminärt beviljats ett investeringsstöd på en halv..

Supé och bingo vid jubileum på Åshamra i Hammerdal

Klimatklivet är ett investeringsstöd till olika satsningar som syftar till att minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Vill du söka stöd för investering i personbilsladdare som är öppna för vem som helst att använda, så kallade publika laddningsstationer, gör du det till Klimatklivet All mark i Sverige är indelad i avgränsade områden som utgör fastigheter. Områden som hör till flera fastigheter gemensamt kallas samfälligheter Vi hjälper dig i kontakten med myndigheter och gör stödansökningar (SAM, investeringsstöd, startstöd, mm) och informerar dig om vilka tvärvillkor som berör dig. Djurhälsa Vi kan i vissa områden erbjuda veterinära tjänster som dräktighetsundersökning, avhorning och förebyggande djurhälsoplanering. Kurse Vi hjälper dig i kontakten med myndigheter och gör stödansökningar till exempel SAM, investeringsstöd och startstöd. Vi informerar dig om vilka tvärvillkor som berör just dig. Djurhälsa Vi kan i vissa områden erbjuda veterinära tjänster som dräktighetsundersökning, avhorning och förebyggande djurhälsoplanering. Förädlin Region Jämtland Härjedalen beviljar Samling Näringsliv Jämtlands län, ek för, 769629-0340, regionalt investeringsstöd om maximalt 75 000 kronor. Stödet får uppgå till 50 % av godkänt stödunderlag. 2. Beviljat belopp tas från anslag 1: 1 Regionala tillväxtåtgärder. 3 Landsbygdsprogrammets investeringsstöd har bidragit till ökad energieffektivisering, produktion av förnybar energi och minskade utsläpp av ammoniak. Det framgår av en utvärdering från Jordbruksverket. Men när det gäller investeringar i gödselhantering var det svårt att beräkna klimatnyttan, enligt rapporten

 • Deposito sparen.
 • Autogiro k*ab dagens.
 • EToro Australia tax.
 • Cognizant Internship 2021 India.
 • Fastighetsbyrån Östra Göteborg.
 • Crypto valuta koers.
 • R lm beta coefficients.
 • KuCoin withdrawal taking forever.
 • Daytrading für Anfänger.
 • Hardware wallet shop.
 • Cicero Fonder logga in.
 • Sparande till barn hur mycket.
 • Sealswithclubs Rakeback.
 • Avlopp Lysekils kommun.
 • Börse Öffnungszeiten USA.
 • Consors Vermögensverwaltung.
 • Are Masterwork chests worth it.
 • 1944 Walking Liberty Half Dollar value.
 • Park National Bank Zanesville.
 • Alpha linea.
 • 1.1btc to inr.
 • Dimensionera spillvattenledning.
 • Östergötland län.
 • Apestyles Bundle.
 • Enskild firma pensionssparande bokföring avdrag.
 • TRON price INR today.
 • Deflation Riksbanken.
 • Landal Makelaardij Oostenrijk.
 • ETF blockchain Borsa Italiana.
 • Org nummer Swedbank.
 • AUDUSD live chart.
 • Hexatronic Avanza.
 • Hyra hus i Thailand.
 • Next president of EBRD.
 • Fastighetsskötare utbildning Linköping.
 • Blockchain exchange Reddit.
 • Asset management career youtube.
 • 888 Aktie.
 • App Store download PC.
 • Citigroup Global Markets.
 • Norwegian aksjen.