Home

Filosofie kandidatexamen Uppsala

Huvud- och biområden - Uppsala universite

På Humanioraprogrammet studerar du människan som kulturell varelse i ett samhälle som blir allt mer komplicerat. Det ger dig en stabil grund för alla yrken där man behöver kunna analysera, tänka kritiskt och kommunicera. Om du vill arbeta med frågor inom kultur och samhälle, kanske som utredare, debattör eller kulturskribent, då är Humanioraprogrammet något för dig För att ta ut en kandidatexamen i biologi så måste du ha sammanlagt 180 hp av universitetsstudier. Biområde är ett unikt krav för kandidatutbildningen vid Uppsala universitet och innebär att man inom en kandidatexamen måste inkludera minst 30 hp av ett så kallat biområde. Filosofie kandidat Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer Filosofie kandidatexamen med 60 hp antikens kultur och samhällsliv eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Arkeologi. Filosofie kandidatexamen med 60 hp arkeologi eller motsvarande utländsk examen

Kandidatprogram i speldesign och programmering 2021/2022

Generella examina - Uppsala universite

 1. Sedan tidigare hade han en filosofie kandidatexamen i nordiska språk, religionshistoria och grekiska. Det var först efter filosofie kandidatexamen som han tog efternamnet Knutsson; namnet tog han efter sin far, som hette Knut i förnamn, i enlighet med gammal namntradition. Parallellt med studierna engagerade han sig mycket i studentlivet
 2. Behörig är den som innehar en filosofie kandidatexamen med humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Urval baseras på ett personligt brev skrivet på engelska
 3. st 60 hp i arkeologi eller motsvarande utländsk examen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå. Estetik. Filosofie kandidatexamen med estetik som huvudområde eller motsvarande utländsk examen

Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) i Uppsala. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Institutionen för ABM ger två utbildningsprogram: Masterprogrammet i ABM och Masterprogrammet i digital humaniora. Masterprogrammet i ABM är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som ges med inriktningarna Arkivvetenskap, Biblioteks- och informationsvetenskap eller Musei- och kulturarvsvetenskap.Du får teoretiska och praktiska kunskaper för arbete inom arkiv, bibliotek och museer

En kandidatexamen kan även ges en förtitel, till exempel: Humanoria, samhällsvetenskap, matematik och naturvetenskap ges förtiteln filosofie eftersom ämnena tillhör den filosofiska fakulteten. Man säger populärt att man tar en fil. kand. i exempelvis matematik Filosofie kandidatexamen (retorik), 2003. Juris kandidatexamen, 1998 - allt vid Uppsala universitet. Undervisning (se även nedan) - Kursföreståndare för fördjupningskursen Civilprocessföring, vt 2014-- Kursföreståndare för Terminskurs 4 (T4, Straff- och processrätt), vt 2012 - Diverse undervisning i allmän processrätt, rättslig. Vid Uppsala universitets ekonomiska institutioner finns det möjlighet att läsa en rad olika masterprogram av olika karaktär och med olika inriktningar. Nedan listas samtliga dessa program med studieort Uppsala. Masterprogram i företagande och ledning, 120 hp. Detta masterprogram ämnar utbilda studenter till framgångsrika ledare som innehar expertis inom just företagsekonomi och. Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och.

Kandidatexamen - Ekonomie, Filosofie, Politices, Teknologie, för student antagen fr o m 070701. Studenter som läst till biomedicinsk analytiker vid Mittuniversitetet efter 2007-07-01 avlägger examen vid Uppsala universitet och hänvisas därför till Uppsalas examensenhet Filosofie kandidatexamen - är en definition på examen som omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med fördjupning inom ett huvudområde inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet Filosofie kandidatexamen i franska (+engelska och filosofi), 1994; Juris kandidatexamen, 1994; Studier i engelska vid Hampstead School of English, London, 1988; Studier i franska vid Université Paris-Sorbonne, Paris, 1987; Anställningar (urval) Professor i civilrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet, 201

Utbildningsnivåer och examina - Uppsala universite

 1. Filosofie magister (fil.mag.) är en magisterexamen, en allmän högskoleexamen på avancerad nivå, med huvudämne från humanistisk, matematisk-naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig fakultet.Examen med denna benämning finns i såväl Finland som Sverige och motsvarar en master enligt europeiska regler, reglerna är dock något olika vid jämförelse mellan Finland och Sverige.
 2. st 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid.
 3. UPPSALA UNIVERSITET. Support: servicedesk@uu.se (student), support-elarande@uadm.uu.se (employee) Version: 131.0 Accessibility Statement. Change to full scree
 4. a är olika och har vissa obligatoriska kurser som krävs för att du ska kunna ta ut just den examen. Gemensamt för de båda är dock att du måste läst 90 hp inom ämnet handelsrätt, varav 30 hp på c-nivå inklusive 15 hp kandidatuppsats
 5. st 15 hp. 30 hp. Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå. 30 h
 6. Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet ger en kandidatexamen i det huvudämne som du väljer. Jag har läst Beteendevetenskapligt program vid annat lärosäte, kan jag börja på Beteendevetenskapliga kandidatprogrammet vid Uppsala universitet? Nej, det är inte möjligt
 7. Uppsala universitet Filosofie masterexamen (fil.mag.) Digital konstvetenskap. 2019 - 2021. Uppsala universitet Uppsala universitet Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Estetik. 2015 - 2019.

Filosofie kandidat, fil.kand., FK, är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig fakultet Företagsekonomi - Filosofie kandidatexamen rev 210324 (37 Kb) Företagsekonomi - Filosofie kandidatexamen (36 Kb) Avancerad nivå. Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen rev 210324 (38 Kb) Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen rev 190626 (180 Kb) Företagsekonomi - Ekonomie magisterexamen (32 Kb

Välj Examenbevis ; Kandidatexamen- (som du finner i rullgardinen under Filosofie eller Naturvetenskaplig) Huvudområde; Socialt arbete Om du inte hämtat ut din examen från en socionomutbildning som du gick för flera år sedan En kandidatexamen motsvarar ytterligare ett års heltidsstudier, alltså tre år, och omfattar därmed 180 högskolepoäng. Fram till 2007 var det dock 120 högskolepoäng som gällde för en kandidatexamen, men det har alltså ändrats och numera är en kandidatexamen 180 högskolepoäng

Filosofie kandidatexamen i rättsvetenskap/Bachelor of Legal Science. Juris magisterexamen/ Master of Laws (60 credits. Fr o m 1 juli 2015 utfärdar Studentavdelningen alla examina inom juridisk fakultet. Senast uppdaterad: 10 juni 2019. Sidansvarig: examen@su.se. På denna sida. Examen Ruben Mathias Liljefors, född 30 september 1871 i Uppsala, död där 4 mars 1936, var en svensk tonsättare och dirigent. Ruben Liljefors avlade en filosofie kandidatexamen vid Uppsala universitet 1895 Kandidatexamen Ekonomie kandidatexamen. Företagsekonomi. Nationalekonomi. Statistik. Ekonomisk historia. Handel och logistik (inr) Farmacie kandidatexamen. Farmaci. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen (utan inriktning) Beteendevetenskap och IT-miljöer (inr) Destinationsutveckling och turismplanering (inr) Digital. Pareto Uppsalas Samhällsekonomiska förening, vanligen kallad Pareto, är en studentförening som grundades hösten 2010. Föreningen anordnar såväl akademiska som sociala event för sina medlemmar, masterstudenter vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Pareto Uppsala Economic Associatio Filosofie kandidatexamen Filosofie kandidat - Wikipedi . Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller (särskilt i engelskspråkig text) B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten.

Examen - Uppsala universite

 1. Mamma lärare och pappa läkare, tre äldre syskon som alla hade läst på universitetet. Och vi bodde i Uppsala. Det var självklart för mig att läsa vidare. Jag läste det jag var intresserad av, enstaka kurser utan något egentligt mål. Så småningom började jag hitta en riktning mot en filosofie kandidatexamen med svenska som huvudämne
 2. Filosofie kandidatexamen - Svensk-engelsk ordbok - Universitets- och högskolerådet (UHR) Svensk-engelsk ordbok för den högre utbildningen. Klickbara termer innehåller mer information. Det kan vara synonymer, definition på svenska, anmärkning eller en hänvisning till andra termer eller dokument
 3. examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med inriktning museer och kulturarv, dnr FS 3.1.5-522-14. 2 Nivå Grundnivå 3 Mål 3.1 Beskrivning av utbildning på berörd nivå Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen få
 4. Kandidatexamen i Kulturentreprenörskap med Etnologi som huvudämne. Uppsala, Uppsala län, Sverige 4 kontakter. Gå med för att skapa kontakt Uppsala kommun. Uppsala universitet. Anmäl profilen Filosofie kandidatexamen (fil.kand.) Kulturantreprenörskap
 5. Filosofie kandidatexamen . Minst 90 högskolepoäng enligt ovan inom ett huvudområde inrättat för examen med förledet filosofie. Minst 30 högskolepoäng inom ett annat huvudområde/andra huvudområden inrättat/de för examen med förledet filosofie. Ekonomie kandidatexamen

Filosofie kandidatexamen vs ekonomi kandidatexamen. Visa alla frågor. 23 feb 2017. Fråga: Hejsan! <br><br>Jag undrar vad som egentligen är skillnaden mellan en filosofie kandidatexamen i företagsekonomi och en ekonomi kandidatexamen Filosofie kandidatexamen fordrar: - att av de 90 högskolepoängen inom huvudområdet ska minst 30 högskolepoäng vara på fördjupningsnivå C och innehålla det självständiga arbetet om minst 15 högskolepoäng, - att huvudområdet ska vara inrättat på kandidatnivå vid Mittuniversitetet För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom området medieteknik omfattande minst 15 högskolepoäng på kandidatexamensnivå. 4.3 Övriga krav För filosofie kandidatexamen i medieteknik skall det, utöver det självständiga arbetet För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupande studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt inriktning angiven i utbildningsplanen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista. Examensbevi

Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågorBo Ädel - Auktoriserad revisor - KPMG | LinkedInByggnadsantikvarieprogrammet 2021/2022 - Campus Gotland

Filosofie kandidatexamen, huvudområde radiografi. 180 Högskolepoäng, Kurskravslista Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde radiografi tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan. Kurskravslista » Visar kurser i huvudområde, samt övriga. För filosofie kandidatexamen krävs utöver fördjupade studier i huvudområdet minst 30 högskolepoäng i andra ämnen alternativt inriktning angiven i utbildningsplanen. Samtliga kursfordringar för denna examen är angivna i fastställd utbildningsplan alternativt fastställd kurskravslista

2013-03-18 Anna-Sofia Maurin Filosofie kandidatexamen i teoretis

En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng. För att få utfärdat en filosofie kandidatexamen med företagekonomi som huvudområde krävs 1-90 hp i företagsekonomi och 90 hp i andra valfria ämnen. Ekonomie kandidatexamen Bachelor of Science in Business and Economics BFA = Filosofie kandidatexamen Letar du efter allmän definition av BFA? BFA betyder Filosofie kandidatexamen. Vi är stolta över att lista förkortningen av BFA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för BFA på engelska: Filosofie kandidatexamen BA = Filosofie kandidatexamen Letar du efter allmän definition av BA? BA betyder Filosofie kandidatexamen. Vi är stolta över att lista förkortningen av BA i den största databasen av förkortningar och akronymer. Följande bild visar en av definitionerna för BA på engelska: Filosofie kandidatexamen

Frågor och svar SSA1K - Uppsala universite

Filosofie Kandidatexamen Den fysiska aktivitetens betydelse för äldre personer med demens - En litteraturöversikt The importance of physical activity for older people with dementia- A literature review Författare: Emma Linder & Felicia Özturk Handledare: Ingrid From Examinator: Anncarin Svanberg Granskare: Susanna Nordi Förkunskarav. Lärarexamen om minst 180hp; eller Kandidatexamen 180hp i huvudområdena didaktik, pedagogik, pedagogiskt arbete eller specialpedagogik eller Kandidatexamen 180hp i ett annat huvudområde samt tre års yrkeslivserfarenhet på minst halvtid i pedagogisk verksamhet

Filosofie magisterexamen, 60 hp Avlagd kandidatexamen Magisterprogram i huvudområdet om totalt 60 hp. eller Fördjupningskurser inom huvudområdet, på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. 30 hp Valfria kurser/valfritt ämne, på avancerad nivå. 30 h Filosofie kandidatexamen filosofie magister Filosofie magister filosofie magisterexamen filosofien filosofiens filosofier filosofierna Ekstrand blev student i Uppsala 1865, filosofie kandidat 1872, docent i kemi vid Uppsala universitet 1875 och samma år filosofie doktor. Vid promotionen i Uppsala 1863 infördes titeln filosofie doktor i stället för magister varefter denna ceremoni, även i Lund, benämndes filosofie doktorspromotion. Filosofisk ämbetsexamen. Enligt Kungl. Maj:ts stadga angående filosofiska examina av år 1907 infördes filosofisk ämbetsexamen Filosofie kandidatexamen, huvudområde underrättelseanalys Degree of Bachelor of Science, major Intelligence Analysis Filosofie kandidatexamen, huvudområde utvecklingsstudier Degree of Bachelor of Science, major Development Studies 2 Examensfordringar enligt Högskoleförordningen SFS 2006:105

Kandidatprogram. Sök här för ett omfattande urval av kandidatprogram vid universitet världen över. Kontakta universiteten direkt här Volg een online examentraining filosofie vwo voor het examen 2021 Magisterexamen, svensk akademisk examen på avancerad nivå som uppnås efter tidigare kandidatexamen eller yrkesexamen om 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier), följt av studier om 60 högskolepoäng (ett års heltidsstudier) med inriktning som varje högskola själv bestämmer. 19 relationer

Kontrollera 'filosofie kandidatexamen' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på filosofie kandidatexamen översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Filosofie kandidatexamen, huvudområde omvårdnad. Vid Luleå tekniska universitet kan en filosofie kandidatexamen i huvudområde omvårdnad tilldelas en student som uppfyller krav angivna i kurskravslistan 22 lärare från 100/h Reservera en kurs i Geometri (Kandidatexamen) med bara 3 klick 97% nöjda kunder

Engelsk översättning av 'filosofie kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Filosofie kandidatexamen med företagsekonomi som huvudområde (Uppsala universitet, 2018) Communication University of China, Beijing, 2012 LANGUAGES Svenska Engelska. MANNHEIMER SWARTLING . Title: Nicolas Aretakis (Associate) Created Date Filosofie kandidatexamen i sociologi från Linköpings universitet. Bachelor of arts in sociology from Linköping University. SV Filosofie kandidatexamen {common gender} volume_up. Filosofie kandidatexamen. volume_up. bachelor of science {noun} Context sentences. Context sentences for.

Translation for 'filosofie kandidatexamen' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations Kontrollera 'filosofie' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på filosofie översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik Engelsk översättning av 'kandidatexamen' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online

Grundutbildning - Sociologiska institutionen - Uppsala

Carl David af Wirsén – Wikipedia

Humanioraprogrammet 2021/2022 - Uppsala universite

 1. st 90hp, ska vara i huvudområdet - det du tar examen i, exempelvis datavetenskap
 2. Grundnivå: Högskoleexamen, kandidatexamen och yrkesexamen. Uppsala universitet - Campus Gotland, Cramérgatan 3, 621 57 VISBY. Hitta till Campus Gotland. Några genvägar. Almedalsbiblioteket Gotlands studentkår Rindi Blått Centrum Gotland Institutionen för speldesig
 3. Filosofie kandidat Tord Wetterqvist, Uppsala, februari 1958 Photo: Uppsala-Bild / Upplandsmuseet Attribution + NonCommercial + NoDerivatives (BY-NC-ND

Kandidatexamen - Uppsala Universit

Ekonomie kandidatexamen med huvudområde företagsekonomi uppnås efter fullgjorda kursfordringar (godkända kurser) om 180 högskolepoäng (hp) Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Telefon: 018-67 10 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen • Vid KRIS. Filosofie Dr Uppsala/Lund. Art.nr: 987021; Pris: 10 900,00 SEK; Bredd: 5,7mm; Material: 18K gult guld; Ladda ned vår storleksguide. Var noga med måttet på ringen, vår rekommendation är att den ska vara lätt att få på och lite svår att få av Filosofie kandidatexamen Hälso- och sjukvårdpersonals följsamhet till hygienföreskrifter avseende handhygien och faktorer som påverkar detta. En litteraturstudie Health care workers adherence to hygiene regulations regarding hand hygiene and factors affecting this. A literature review Examensarbete nr: Högskolan Dalarna 26 lärare från 100/h Reservera en kurs i Svenska (Kandidatexamen) med bara 3 klick 97% nöjda kunder

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universite

Hej! Jag har ganska nyligen tagit filosofie kandidatexamen i psykologi med inriktning personal och arbetsvetenskap, men börjar nu fundera på om socionomyrket är något som passar mig bättre. Såvitt jag förstått så vill de oftast att man ska ha socionomexamen för att arbeta med det, så jag undrar om jag i sådant fall måste gå hela socionomutbildningen för att bli socionom eller om. Filosofie kandidatexamen En meningsfull tillvaro för den äldre människan En litteraturöversikt A meaningful existence for the elderly person. A literature review Examensarbete nr: Författare: Jamila Boccaccio och Jeanette Schytz Lindqvist Handledare: Margareta Gullberg Examinator: Jan Florin Granskare: Marika Marusar Kandidatexamen. För dig som har en äldre sjuksköterskeexamen där kandidatuppsats inte ingick, så kan du söka följande kurser om du önskar en kandidatexamen i vårdvetenskap: Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Tidningen Scout på webben. Äventyr, inspiration, pyssel och prylar - allt som inte fick plats mellan bladen och lite till Utbildning: Kandidatexamen i Statsvetenskap samt Samhällsgeografi Uppsala universitet & Masterexamen i Urban och Ekonomisk geografi Utrecht University. Det bästa med Traineen var att få testa på så många olika typer av arbetsuppgifter och samarbeta med olika avdelningar

Uppsala Universitet. Students, who hold a Bachelor's degree from another country than Sweden, have to show their original Bachelor's degree to the Graduation Office in order to be entitled to a Master's degree at Uppsala University. At the moment, due to the Corona pandemic,. Humanistisk filosofie kandidatexamen, på The University of Waikato , . Få all information om masterprogrammet och kontakta skolan på bara ett klick För filosofie kandidatexamen ska studenten - visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer, - visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter ino Filosofie kandidatexamen inom socialt arbete. Om mindre. än två månader (den 17 januari) tar jag den stora examen, min efterlängtade socionomexamen! Helt sjukt att det inte ens är två månader kvar. Vart försvann dessa 3,5 år? 2013-11-20 @ 18:27:00 Socionomprogrammet Permalink Sverige. En filosofie kandidatexamen kan avläggas efter högskolestudier om minst 180 högskolepoäng (120 akademiska poäng) varav minst 90 högskolepoäng (60 gamla akademiska poäng) i ett huvudämne. Vid vissa lärosäten krävs även ett minsta antal poäng i ett särskilt angivet biämne

Utbildningsplan för Masterprogram i - Uppsala universite

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet logik. Degree of Bachelor of Arts with a major in Logic. 1. Fastställande. Examensbeskrivning för filosofie kandidatexamen med huvudområet logik vid Göteborgs. universitet är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2007-07-18. 2. Krav för examen Religionshistoria Filosofie kandidatexamen ÅR 1 HT VT Fil kand 180 hp - exempel Religionshistoria: Grundkurs eller 30 Religionshistoria o religionsbeteende- Grundkurs 30 Islamologi: Grundkurs eller 30 vetenskap: Fortsättningskurs 15 Fortsättningskurser 30 Kandidatkurs 30 Religionsvetenskap o teologi: Grundkurs 30 Religionshistoria: Fortsättningskurs 15 Valfria kurser 9

en sagofarbror och så mycket mer - Barn i Uppsal

Filosofie kandidatexamen i retorik och kommunikativt ledarskap. Kommentera. Av Beatrice - 13 juni 2017 13:0 Utbildningen avslutas med det pastoralteologiska slutåret vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala eller Lund. Alternativ 2 : Du läser kandidatprogrammet vid Johannelund, där de pastorala profilkurserna (=yrkesförberedande kurserna) inte ingår, och tar ut en kandidatexamen efter 3 år Filosofie kandidatexamen Naturvetenskaplig kandidatexamen Politices kandidatexamen Teologie kandidatexamen När du är klar med dina studier på grundnivå kan du ta ut en yrkesexamen eller en generell kandidatexamen. Du kan också fortsätta studera på avancerad nivå - ett år för en magisterexamen eller två år. Filosofie kandidatexamen ÅR 1 HT VT Fil kand 180 hp - exempel Religionshistoria och religions- 15 Grundkurs 30 Islamologi: Grundkurs 30 beteendevetenskap: Fortsättningskurs 15 Fortsättningskurser 30 Kandidatkurs 30 Islamologi: Fortsättningskurs 15 Valfria kurser 9 752 36 Uppsala Öppettider Vardagar 08.00-16.30. Campus Gotland Adress Cramérgatan 3 621 57 Visby Öppettider Vardagar 07.30-17.00. Genvägar. Geofysik Luft-, vatten- och landskapslära Mineralogi, petrologi och tektonik Naturresurser och hållbar utveckling Paleobiologi Vindenergi Campus Gotland. Studentservic

Masterprogrammet i digital humaniora - Uppsala universite

Read the latest magazines about Kandidatexamen and discover magazines on Yumpu.co Gå igenom listan för att hitta en distansutbildning som passar just dig. Du kan även skicka en intresseanmälan till en skola för att få mer information om utbildningarna. Passa även på att jämföra distansutbildningar och läs recensioner från tidigare studenter! Ledarskap / Organisation, Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)

Martin Fries (1898–1969) – WikipediaÄgare och styrning | Statens bostadsomvandling ABSture Werner – Wikipedia

www.hertson.s Filosofie kandidatexamen med huvudområdet logik Degree of Bachelor of Arts with a major in Logic 1. Fastställande Examensbeskrivning för filosofie magisterexamen med huvudområdet logik vid Göteborgs universitet är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2007-07-18. 2. Krav för examen 2.1 En filosofie kandidatexamen kan avläggas efter högskolestudier om minst 180 högskolepoäng (120 akademiska poäng) varav minst 90 högskolepoäng (60 gamla akademiska poäng) i ett huvudämne. Vid vissa lärosäten krävs även ett minsta antal poäng i ett särskilt angivet biämne

Utbildningsplan för Masterprogram i humaniora

Sökte efter filosofie kandidatexamen i ordboken. Översättning: engelska: Bachelor of Science. Liknande ord: . ordbokssökning på Glosor.eu - Glosor.e kandidatexamen i fysik. Ärendets hantering . UKÄ beslutade den 25 juni 2013 (reg.nr 411-00307-13) att ge det samlade omdömet bristande kvalitet för utbildning som leder till kandidatexamen i fysik vid Uppsala universitet. Beslutet innebar samtidigt att UKÄ ifrågasatte lärosätets tillstånd att utfärda kandidatexamen i fysik

Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen) i Uppsal

Med en kandidatexamen i psykologi och erfarenhet från att arbeta inom kriminalvården och rättspsykiatrin ansågs han lämplig för arbetet. Mohammed studerar på Stockholms universitet och har bara några få poäng kvar till en kandidatexamen i statsvetenskap. Thomas Eriksson har en kandidatexamen i ekonomi och statistik från Uppsala. 2016-okt-07 - Malin arbetar som konsult/projektledare i teamet för finansiell rapportering. Hon har en kandidatexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet samt en examen från den 2-åriga KY-utbildningen internationell marknadsföring och försäljning i Uppsala. Hon har även studerat vid National University of Singapore. Malin arbetar på Hallvarsson & Halvarsson sedan 2014 Comfort. 9,156 likes · 59 talking about this · 653 were here. Comfort-kedjan ABs officiella Facebooksida. Här hittar du information, inspiration, nyheter, och pågående kampanjer från Comfort -.. Enligt beslut av konsistoriet 2006-09-22 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2007-07-01 finnas kandidatprogram i biologi, datavetenskap, fysik, geovetenskap, kemi och matematik . 2. Mål för kandidatexamen. Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en kandidatexamen. Kunskap och förståels Humanistiska fakultetens studiehandbok : Studieplaner och kunskapsfordringar för filosofisk ämbetsexamen, filosofie kandidatexamen, statsvetenskaplig-filosofisk examen samt filosofie licentiatexamen 194

 • Flexjobs instagram.
 • SkiStar press.
 • Temperatur Tessin März.
 • Procentuell fördelning fonder.
 • HSBC Singapore Branch.
 • Where is my spam folder on my Android.
 • Nibe aktiesplit 2021.
 • Bygga Smålandsvillan.
 • Bik Bok Stockholm.
 • Sell Bitcoin in Ghana.
 • Tallink osake.
 • Lön administratör skola.
 • Bitcoin whale clusters.
 • Can SPAM Act India.
 • IFRS 2 tax implications.
 • How to buy UEC Coin.
 • Dell EMC Egypt location.
 • Mooiste aquarium planten.
 • Cash App bitcoin deposit rejected.
 • Words to describe timbre.
 • När börjar en försäkring gälla.
 • Nordiska möbeldesigners.
 • Olika kryptovalutor.
 • Komplete 13 SELECT vs standard.
 • Rian van Rijbroek Nieuwsuur.
 • Bank Nifty.
 • Hufvudstaden estimat.
 • Alienware wiki.
 • Vad betyder finanspolitik.
 • Cardano technology.
 • CI Financial stock.
 • For sale Newport, nsw.
 • Minoritetsägare 10.
 • Real World example of centripetal force AP Human Geography.
 • How to set price alerts on Coinbase 2020.
 • Ord som börjar på C 7 bokstäver.
 • Stuga Orsa sommar.
 • Pink casino verification.
 • Arduino FPGA.
 • Buy XLM with debit card.
 • Trade Republic Welche Bank steckt dahinter.