Home

Aktia sjukkostnadsförsäkring

Hur skulle du och din familj påverkas om du plötsligt insjuknade allvarligt eller gick bort? Aktia Personskydd är en försäkringshelhet som skräddarsys enligt din livssituation för att hjälpa dig och dina närstående att klara sig ekonomiskt om dödsfall eller något annat oförutsägbart, såsom sjukdom eller olycksfall drabbar er Ersättningstjänsten på nätet betjänar dig som har en sjukkostnadsförsäkring som är beviljad 1.1.1988 eller senare. Här kan du söka ersättning för läkararvoden, medicinkostnader, undersöknings-, sjukhus- och poliklinikavgifter mm. Du behöver inte skicka in kvitton till Aktia om vi inte separat ber om dem. Ersättningstjänsten hittar du i nätbanken under Försäkringar - Sök ersättning Försäkringen beviljas av Folksam Skadeförsäkring Ab, för vilket Aktia Bank fungerar som ombud. Aktia Bank Abp • PB 207 • 00101 Helsingfors • Tfn 010 247 5000 • Fax 010 247 6356 • FO-nummer 2181702-8 • www.aktia.f Aktia Bank Abp. Arkadiagatan 4-6 00100 Helsingfors FO-nummer: 2181702-8 BIC: HELSFIH Sjukkostnadsförsäkring FAKTABLAD FÖR FÖRSÄKRINGSPRODUKTER Företag: Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia, Finland Produkt: Sjukkostnadsförsäkring Försäkringen beviljas av Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia och sköts av Aktia Livförsäkring Ab, Finland. I försäkringsvillkoren ges det fullständiga uppgifter om försäkringsprodukten

Aktia Personskyd

En sjukkostnadsförsäkring är ett bra val då det händer mycket i ditt liv. Alandia Personskydds sjukkostnadsförsäkring kan tecknas redan det året man fyller 10 år. Försäkringen kan senast sökas det året man fyller 60 år. Försäkringen upphör senast dagen innan försäkringens årsdag det år den försäkrade fyller 65 år © Aktia Bank Abp, Arkadiagatan 4-6, 00100 Helsingfors, tfn 010 247 5000, fax 010 247 6356 FO-nummer 2181702-8, BIC:HELSFIHH

För att få de uppgifter som behövs, kan Aktia Livförsäkring Ab överlåta detaljerade uppgifter, som berör mitt hälsotillstånd och min försäkring åt ovannämnda inrättningar. Vid förfrågningar till Folkpensionsanstalte Livförsäkringen ger engångsersättning med vilken dina anhöriga kan klara av vardagen när du inte längre finns. Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, och Ömsen Försäkringar fungerar som ombud. Försäkringspremien bestäms enligt ålder och försäkringssumma. Du kan välja skyddets storlek enligt ditt eget behov

För dig. I det lagstadgade olycksfallsförsäkringsskyddet ingår inte företagare, delägare i ledande ställning i aktiebolag som äger över 30% av bolaget, samt bolagsmän i öppet bolag och ansvariga bolagsmän i kommanditbolag. Därför kan vi erbjuda dig en egen olycksfallsförsäkring som gäller dygnet runt i hela världen Sjukkostnadsförsäkring som tecknats av ett företag. Företagsskydd. Arbetsförmågaförsäkring. Olycksfall eller sjukdom som drabbat en företagare. Arbets- och fritidsolycksfallsförsäkring för företagare. Privat olycksfallsförsäkring för företagare. Sjukkostnadsförsäkring som tecknats av ett företagare. Företagsskydd. Personskada i trafi Director, Business Development Sam Olin, Aktia Bank * En trygg och aktiv fritid, reseförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukkostnadsförsäkring för äldre. Kundchef Markus Lindroos , Försäkringsbolaget Fennia (tidigare Folksam

Försäkringar - Akti

 1. Sjukkostnadsförsäkring täcker vårdkostnader orsakade av sjukdom eller olycksfall. Barnförsäkring. Med barnförsäkringen försäkrar du dig om att god vård inte beror på pengar. Skydd vid allvarlig sjukdom för barn. Säkerställ dig om, att du kan finnas som stöd för ditt barn om barnet blir sjukt. Skydd vid allvarlig sjukdom
 2. Ömsen Hälsa är en unik sjukkostnadsförsäkring och ger ålänningarna i alla åldrar trygghet, omsorg och inspiration till en sund livsstil
 3. Företagets riskförsäkringar Produktbeskrivning Gäller från Företagsoptimi och Grupp-Optimi är personförsäkringar som ger kontroll över de ekonomiska riskerna vid sjukdom, arbetsoförmåga och dödsfall

ANSÖKAN OCH HÄLSOD EKLARATION - aktia

Ömsen Resa Ömse

 • FXCM leverage limit.
 • Nazorgabonnement.
 • SpectrumOne analys.
 • Ksiolajidebt Social Blade.
 • Lucky Red Casino no deposit bonus codes 2021.
 • Claymore Dual miner.
 • RTX 3060 Ti benchmark.
 • Bitcoin internal rate of return.
 • Omdömen byggfirmor.
 • LyondellBasell stock news.
 • Consensys staking.
 • Скачать Нокс 1.
 • Map schweiz.
 • Mufti Taqi Usmani book on stock market.
 • Rapid7 stock.
 • Xkcd suggestions.
 • Älgskötselområde Kalmar län.
 • Snap on Ethos Plus.
 • INTERNETMEDICIN depression.
 • Ingen signal Viasat parabol.
 • Gmail Spam Filter.
 • Pokie mate casino.
 • CoinPayments linkedin.
 • Coding math problems.
 • Hyresnämnden beslut andrahandsuthyrning.
 • Friendship test questions.
 • TTCF stock forecast.
 • Aktieforum discord.
 • How to buy Bitcoin without a debit card.
 • InvestiTrade course.
 • Lediga tomter Lidköping.
 • HNT price prediction.
 • How to describe tone.
 • Världens dyraste hästgård.
 • Google reverse image search ipad.
 • How to transpose music.
 • Morgan Stanley buying Bitcoin.
 • Civil duty or civic duty.
 • Binance bridge youtube.
 • Bokföra lager av värdepapper.
 • Skatteverket handläggningstid bouppteckning.